яєьєка іћапөңа

Labdien, vēlētos uzzināt kādi ir Pļaviņu novada ieguvumi no ES, vai arī kur tos var atrast.
Labdien! Jautājums ir ļoti apjomīgs.
Projektu, kas īstenoti ar Eiropas Savienības atbalstu, šo gadu laikā bijis ļoti daudz. Ar tiem var iepazīties pašvaldības publiskajos pārskatos. Piem., šeit pieejama informācija par 2016. gadā īstenotiem projektiem ar Valsts un ES atbalstu: http://www.plavinunovads.lv/sites/default/files/photo_and_files/dokumenti/pub_parskati/publiskais-parskats-2016_gala.pdf. Līdzīgi var aplūkot visus gada pārskatus no 2007.-2016. gadam: http://www.plavinunovads.lv/lv/pasvaldiba/publiskie-parskati