Zane Bērziņa

Labdien. Man pieder pļava Klintaines novadā. Teritorijas izmantošanas veids: lauksaimniecības zeme. Pļava ir dabiska, ar lielu augu daudzveidību, vasarā ziedoša. MK noteikumi "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā" nosaka, ka man šī pļava ir jānopļauj laika periodā līdz 15. septembrim, proti pēc ziedēšanas un ganību sezonas beigām. Tomēr Pļaviņu pašvaldības noteikumi nosaka, ka zāles augstums Pļaviņu novadā nedrīkst pārsniegt 15 cm. Kā man rīkoties? Vai drīkstu atstāt pļavu ziedēt un nopļaut to un savākt sienu vasaras beigās, vai tomēr man lauksaimniecības pļava ir jāpļauj reizi nedēļā vai divās, lai zāle nepārsniegtu 15cm, tādā veidā iznīcinot augu daudzveidību? Pļava robežojas ar autoceļu A6, vai ir kādas īpašas prasības šī ceļa aizsargjoslā?
Labdien!
Lai sagatavot atbildi, lūdzam Jūs precizēt, vai minētā platība pieteikta Lauksaimniecības atbalsta dienestā platību maksājumu saņemšanai? Kāds ir īpašuma kadastra numurs? Lai nepubliskotu kadastra nr. šajā sadaļā, piedāvājam sazināties e-pastā, rakstot sanita.kitajeva@plavinas.lv. Kā arī informējam, ka balstoties uz Jūsu jautājumu, Pļaviņu novada dome pārskatīs saistošo noteikumu punktu, kas attiecas uz zāles pļaušanu novadā.