JAUTĀ PAŠVALDĪBAI

Intars Teterovskis

Par ,,Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestādē ,,Jumītis”” ar identifikācijas numuru PND/2013/13. Diemžēl plašajā interneta tīmeklī pie precīziem datiem nevar tikt ,tāpēc jautājums par augstāk minēto projektu. 1. Kad šie siltināšanas darbi ir nodoti-pabeigti? 2. Kāds bija garantijas laiks no būvnieka veiktajiem darbiem? 3. Kādas ir plānotās izmaksas veicamajiem remontdarbiem?
Labdien! Paldies par jautājumu!
Par īstenoto projektu PII "Jumītis": KPFI, „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” iesniegumu Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Pirmsskolas izglītības iestādē "Jumītis” 1. maija ielā 4, Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā, uzlabojot ēkas energoefektivitāti”, (KPFI 15.1/44), LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 05.2013. - 10.2013., projekts ir īstenots, izmaksas būvdarbiem 139594.95 EUR. Ja interesējāties par PII "Bērziņš", kur šobrīd notiek remontdarbi, varam sniegt informāciju, ka tos veic būvnieks garantijas termiņa ietvaros, izmaksas pašvaldībai nav zināmas, jo visus izdevumus sedz būvnieks.

Martins Dauskans

Labdien! Vēlos uzdot precizējošu jautājumu uz Jūsu iepriekš sniegto atbildi par seguma atjaunošanu Aiviekstes pagasta Kriškalnos, Ķiršu ielā - līdz kura gada 1. septembrim plānots darbus paveikt?
Labdien! Būvdarbu veicējs tehnisku ieme
slu dēļ pārplānoja darbus. Asfalta labošanas darbi paredzēti 11. septembrī.

Mārcis Voits

Labdien! Vai netiks būvētas pārģērbšanās kabīnes Mežezera teritorijā?Jo nav jau kur pārģērbties
Labdien!
Teritorija pie Odzes ezera - Mežezera peldvietā - laika gaitā tiks labiekārtota. Taču pirms darbu veikšanas jāvienojas ar ezeram pieguļošās teritorijas īpašnieku par teritorijas platību, kuru apsaimniekos pašvaldība, jo ezers ir pašvaldības īpašums, bet teritorija pie ezera ir privātīpašums.

Mārcis Voits

Labdien! Kad sāks demontēt ceļa posmu no Skanstniekiem līdz Gostiņiem? Ar cieņu, Mārcis
Labdien, Mārci!
Šobrīd vēl nav noslēgts līgums par šī ceļa remontu, bet drīzumā saņemsim atbildi no uzņēmuma, kurš uzvarēja iepirkumā. Mājaslapā informēsim par remontdarbu gaitu.

Jānis Kalējs

Labdien, kāpēc papīra/plastmasas atkritumu konteineri pie Rīgas ielas 15 vienmēr ir aizslēgti? Ir tikai mazs atvērums konteinera vākā, pa kuru sašķirotos atkritumu maisus iekšā nevar dabūt. Nākas sašķirotos atkritumus pa vienam vilkt atkal ārā no maisa, lai iemestu konteinerā. Diemžēl, ne vienmēr tam pietiek laika un pacietības, un sašķirotais papīrs un plastmasa tiek izmesta sadzīves atkritumu konteineros.
Labdien! Atbildot uz Jūsu jautājumu par
šķirotajiem atkritumiem - papīru un plastmasu -, sniedzam Jums šķirošanas noteikumu skaidrojumu. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un principiem, atkritumu šķirošanas noteikumi paredz, ka 1) konteineros, kas paredzēti papīra šķirošanai drīkst ievietot tikai tīru, sausu, nelaminētu, maksimāli saplacinātu papīru un papīra iepakojumus. Konteinera vāks ir izveidots tāds, lai tajā varētu ievietot tieši šādus papīrus; 2) plastmasas atkritumu konteineros, tieši tāpat - ievietojami sausi, tīri, bez ēdiena paliekām, saplacināti plastmasas un skārda (piemēram, konservu bundžas) iepakojumi. Konteineri ar šādām atverēm, galvenokārt domāti, lai cīnītos ar negodprātīgiem "šķirotājiem", kuri šķirošanas konteineros, ja tie ir atlauzti vaļā, mēdz ievietot maisus ar nešķirotiem atkritumiem. Tā kā Pļaviņās joprojām ir personas, kas neprot šķirot, tad pagaidām pilsētā esam izvietojuši šādus - slēdzamus konteinerus ar mazām atverēm -, lai tajos nevar ievietot visu maisu ar, iespējams, nesašķirotiem atkritumiem. Atgādinām, ka šķirošana ir paša izvēle - būt pacietīgam, šķirot un nemaksāt par atkritumu izvešanu vai iemest atkritumus nešķiroto atkritumu konteinerā un samaksāt par aizvešanu.

Martins Dauskans

Labdien! Izlasīju laikrakstā, ka paredzēts aprīkot gājēju pāreju pie sabiedriskā transporta pieturas blakus ēkai Daugavas 73 ar luksoforu braucēju uzmanības pievēršanai, tomēr vēlos vērst jūsu uzmanību uz, manuprāt, būtiskākiem trūkumiem šim ceļu satiksmes elementam - gājēju pāreja nav piemērota šķērsošanai vecākiem ar bērnu ratiņiem, cilvēkiem ratiņkrēslā vai kaut vai velosipēdu pārstumt, jo nav izveidota vieta uzbraukšanai / nobraukšanai un līdz ar to brauktuves šķērsošanai paredzētajā vietā to darīt atbilstoši CSN ir apgrūtinoši. Varbūt būtu lietderīgi šo gājēju pāreju padarīt arī pieejamāku ne tikai individuāliem gājējiem, bet arī citiem? Kā arī jautājums par ceļa seguma atjaunošanu - pirms vairāk kā pusotra gada Aiviekstes pagasta Ķiršu ielā tika veikts avārijas ūdensvada remonts, kura laikā tika bojāts asfalta ceļa segums. Šobrīd ceļa posms ir aizbērts un izlīdzināts, tomēr asfalta segums nav atjaunots. Vai pēc visa veida būv- un remontdarbiem ceļa segums nav jāatjauno iepriekšējā stāvoklī un, ja jāatjauno, cik ilgā laika posmā tas būtu jādara?
Labdien!
Domes lēmumā ir paredzēta ne tikai luksoforu ierīkošana, bet arī trotuāru pārbūve, lai nodrošinātu uzbraukšanu / nobraukšanu uz trotuāriem. Izmaksas brīdinājuma luksoforu ierīkošanai gājēju pārejai sastāda 1234,14 EUR ar PVN. Papildus nepieciešams veikt trotuāru pārbūvi, kā izmaksas sastāda 1196,97 EUR. Kopējās izmaksas šīs gājēju pārejas pārbūvei sastāda 2431,11 EUR. Ar domes lēmumiem var iepazīties arī mājaslapas sadaļā "Pašvaldība", "Domes sēžu protokoli". Asfalta segums Ķiršu ielā tiks atjaunots līdz 1. septembrim. Atjaunošanas termiņš pēc būvdarbu veikšanas nav reglamentēts.

Lapas