JAUTĀ PAŠVALDĪBAI

Vjačeslavs Pakalka

Kas tas bija par breeedu????!!! Divaaaanu brauciens?!!!!
"Dīvānu brauciens" ir iedzīvo
tāju grupas īstenots pasākums. Par tā mērķi un sīkāku informāciju aicinām interesēties pie organizatoriem - biedrības "Optimists".

Gundega Grandāne

Labdien, vai Jüs lüdzu varetu pateikt kä un kur es varu Jüsu mäjas lapä atrast Pļaviņu Svētās Pētera baznīcas mäcitäja E-Maila adresi? Tuväkajä laikä gribu ar vinu sazinäties, tachu tä kä dzivoju ärzemes priväti aiziet uz baznicu nevaru.. Gaidishu no Jums kädu atbildi. Paldies jau tagad. Ar cienu - G.Grandane
Labdien!
Mācītāja kontakti atrodami šeit: http://www.plavinunovads.lv/lv/sabiedriba/nevalstiskas-un-religiskas-organizacijas

kristaps karklis

Portala tiesas.lv var iepazities ar spriedumu lieta :v.s -plavinu novada dome.No spriedumuma secinams, ka domei likts atmaksaat v.s -20 000 eur. Kas par to ir atbildiigs ? No Kadiem budzeta lidzekliem tika segti tiesas izdevumi si sprieduma izpildes lietaa? Vai atbildigas personas joprojam ienem amatus plavinu novada dome ?
Pēc Civilprocesa likuma 1.panta noteikum
iem, katrai fiziskajai un juridiskajai personai ir tiesības uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzību tiesā. 2013. gadā pret Pļaviņu novada domi kā atbildētāju tika iesniegta tiesā prasība, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām. Tiesas nolēmums pašvaldībai nebija labvēlīgs. Ar tiesas nolēmuma izpildi saistītie finanšu līdzekļi tika apmaksāti no budžeta nesadalītā atlikuma. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu tika lemts domes sēdē. Sakarā ar iepriekš minēto, nevienam pašvaldības darbiniekam nav piemērots disciplinārsods.

Dace Ūdre

Lūdzu, sniedziet informāciju par svecīšu vakara norises laiku Ķūģu kapos 2017.gadā rudenī.
Labdien!
Svecīšu vakars Ķūģu kapos notiks 7. oktobrī 17.00.

Kristīne Zaleska

Labdien. Sakiet, kur var redzēt informāciju par dažādiem pulciņiem, aktivitātēm mazajiem pirmskolas bērniem. Kā arī informāciju par pieteikšanos tiem. Piemēram , mūzikas skola, mākslas skola, dejošana. Jāmeklē mājas lapā vai jāzvana-jājautā pa tiešo konkrētajā iestādē? Paldies
Labdien, Kristīn!
Pieteikšanās uz pulciņiem tiek izsludināta arī mājas lapas aktualitāšu vai baneru sadaļā. Taču interesējoties konkrētajā mācību iestādē, ir iespēja saņemt plašāku informāciju. Šobrīd ir ziņas par mākslas skolas organizēto pulciņu pirmsskolas vecuma bērniem - pirmā nodarbība notiks 6. septembrī.

Intars Teterovskis

Iepriekš bija izsludinātā pieteikšanas uz Pļaviņu novada domes komisijām. Šodien 27.07.2017 notika domes sēde kura tika apstiprināti komisiju sastāvi. Man rodas jautājumi.1 Cik pieteikumu bija uz katru komisiju. 2. Kas izvērtēja iesniegtos pieteikumus. 3. Kādi bija atlases principi iesniegtajiem pieteikumiem un kā tika izvērtēta kandidātu atbilstība konkrētajai komisijai 4. Kāds ir šo apstiprināto komisiju sastāvs. 5. Kādi Pļaviņu novada saistošie noteikumi ir piemēroti apstiprinot komisiju sastāvu.
Labdien!
Paldies par jautājumu: 1) Uz dalību komisijās tika saņemts šāds pretendentu pieteikumu skaits: Vēlēšanu komisija - 8 Administratīvo lietu komisija - 10 Dzīvokļu jautājumu komisija - 10 Dabas un vides aizsardzības komisija - 8 Pašvaldības īpašumu privatizācijas, atsavināšanas un zemes komisija -10 Jaunatnes lietu konsultatīvās komisija -7 Iepirkumu komisijas - 9 Administratīvo aktu strīdu komisijas - 5 Pašvaldības komisija lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā - 6 Medību koordinācijas komisija - 7 2) Pieteikumus izvērtēja novada domes deputāti un lēmumu pieņēma, balsojot par kandidātiem. 3) Vērtējot saņemtos pieteikumus, deputāti ņēma vērā iesniegto CV un motivācijas vēstuli. 4) Apstiprinātais komisiju sastāvs publicēts šeit: http://www.plavinunovads.lv/lv/kontakti/komitejas-un-komisijas 5) Komisiju izveidi un darbu regulē likums “Par pašvaldībām” (61. pants), Pļaviņu novada pašvaldības nolikums un katras komisijas nolikums. Komisiju locekļa amats nav uzskatāms par darba tiesiskajām attiecībām.

Lapas