JAUTĀ PAŠVALDĪBAI

Dace Ūdre

Lūdzu, sniedziet informāciju par svecīšu vakara norises laiku Ķūģu kapos 2017.gadā rudenī.
Labdien!
Svecīšu vakars Ķūģu kapos notiks 7. oktobrī 17.00.

Kristīne Zaleska

Labdien. Sakiet, kur var redzēt informāciju par dažādiem pulciņiem, aktivitātēm mazajiem pirmskolas bērniem. Kā arī informāciju par pieteikšanos tiem. Piemēram , mūzikas skola, mākslas skola, dejošana. Jāmeklē mājas lapā vai jāzvana-jājautā pa tiešo konkrētajā iestādē? Paldies
Labdien, Kristīn!
Pieteikšanās uz pulciņiem tiek izsludināta arī mājas lapas aktualitāšu vai baneru sadaļā. Taču interesējoties konkrētajā mācību iestādē, ir iespēja saņemt plašāku informāciju. Šobrīd ir ziņas par mākslas skolas organizēto pulciņu pirmsskolas vecuma bērniem - pirmā nodarbība notiks 6. septembrī.

Intars Teterovskis

Iepriekš bija izsludinātā pieteikšanas uz Pļaviņu novada domes komisijām. Šodien 27.07.2017 notika domes sēde kura tika apstiprināti komisiju sastāvi. Man rodas jautājumi.1 Cik pieteikumu bija uz katru komisiju. 2. Kas izvērtēja iesniegtos pieteikumus. 3. Kādi bija atlases principi iesniegtajiem pieteikumiem un kā tika izvērtēta kandidātu atbilstība konkrētajai komisijai 4. Kāds ir šo apstiprināto komisiju sastāvs. 5. Kādi Pļaviņu novada saistošie noteikumi ir piemēroti apstiprinot komisiju sastāvu.
Labdien!
Paldies par jautājumu: 1) Uz dalību komisijās tika saņemts šāds pretendentu pieteikumu skaits: Vēlēšanu komisija - 8 Administratīvo lietu komisija - 10 Dzīvokļu jautājumu komisija - 10 Dabas un vides aizsardzības komisija - 8 Pašvaldības īpašumu privatizācijas, atsavināšanas un zemes komisija -10 Jaunatnes lietu konsultatīvās komisija -7 Iepirkumu komisijas - 9 Administratīvo aktu strīdu komisijas - 5 Pašvaldības komisija lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā - 6 Medību koordinācijas komisija - 7 2) Pieteikumus izvērtēja novada domes deputāti un lēmumu pieņēma, balsojot par kandidātiem. 3) Vērtējot saņemtos pieteikumus, deputāti ņēma vērā iesniegto CV un motivācijas vēstuli. 4) Apstiprinātais komisiju sastāvs publicēts šeit: http://www.plavinunovads.lv/lv/kontakti/komitejas-un-komisijas 5) Komisiju izveidi un darbu regulē likums “Par pašvaldībām” (61. pants), Pļaviņu novada pašvaldības nolikums un katras komisijas nolikums. Komisiju locekļa amats nav uzskatāms par darba tiesiskajām attiecībām.

Madara Mola

Sveiki !!Gribu noskaidrot kas notiek ar Vidzemes ielu ?vai ta paliks un naksies elpot tos puteklus ?
Labdien! Atvainojamies par neērtībām!
Vidzemes ielai šobrīd veikts remontdarbu pirmais posms - frēzēšana. Tuvākajā laikā tiks klāts bituma un šķembu maisījums, kas novērsīs putekļu sacelšanos. Pašlaik tam traucē mainīgie laikapstākļi. Ceram uz darbu turpināšanos tuvākajā laikā.

Mārcis Voits

Sveicināti! 1)Vēlētos uzzināt kādēļ posmā no Daugavas ielas līdz Lielajai ielai vēlā vakara stundā ir izslēgtas laternas? Ar velosipēdu ir grūti pārvietoties pa tumsu neredzot ceļu. 2)Kādēļ ir noņemts luksofors pie JIC ''Ideja''?
Labdien! Paldies par Jūsu jautājumiem!
Noskaidrosim par apgaismojumu Daugavas ielā un Lielajā ielā. Vai ir iespēja precizēt, cikos apgaismojums nedega? Luksafors pie JIC "Ideja" tika demontēts. Tas bija novecojis, un tā ikmēneša uzturēšanas izmaksas bija ļoti lielas. Šobrīd finansējums jauna luksafora uzstādīšanai nav paredzēts.

Anna Шiнкарюк Золото

Labdien, vēlētos uzzināt, kā jārīkojas Pļaviņu novadā lai apglabātu mājdzīvniekus, ņemot vērā, ka lolojumdzīvnieki noveco un kādreiz dodas uz labākiem medību laukiem. Ņemot vērā, ka Latvijā mājdzīvnieku līķus var likvidēt un apglabāt salīdzinoši tālu no Pļaviņu novada robežām, piemēram: 1. sadedzināšanas uzņēmumā SIA "Entalpija" atrodas Inčukalna novadā, Vangažos; 2. blakusproduktu uzglabāšanas, savākšanas un transportēšanas uzņēmumos, kas tiesīgi saņemt un transportēt likvidēšanai 1.kategorijas blakusproduktus (uzņēmumi nogādā blakusproduktus) likvidēšanai ārpus Latvijas: • SIA "Reneta" Saldus novads, Saldus pagasts, • SIA "Baltic Trade" Jelgavas novads, • SIA "Sanarius" Jelgava, • SIA "A" Ventspils, 3. dzīvnieku kapsētās: • SIA "SIA 1960 Citi medību lauki", Babītes novads, Babītes pagasts, • SIA "Kurzemes gaļsaimnieks" Priekules novads, Virgas pagasts • PU "Cēsu novada pašvaldība" Cēsis (pašvaldības kapsēta). Pļaviņu novada iedzīvotāji priecātos, ja Pļaviņu novadā tikt izveidota dzīvnieku kapsēta, lai saimnieki varētu pieklājīgi apglabāt savus mājdzīvniekus. Ņemot vērā likuma "Par pašvaldībām" 15.pantu, kur ir paredzēts , ka starp pašvaldību autonomajām funkcijām ir arī beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana. Līdz 2014.gadam šo funkciju ir īstenojusi tikai Cēsu novada pašvaldība. Iespējas apbedīt vai kā citādi nodrošināt mājdzīvnieka līķa likvidēšanu atbilstoši tiesību aktu prasībām nav visai plašas. Atbilstošu pakalpojumu Latvijā piedāvā vien daži privātuzņēmumi Zemgalē, Kurzemē, Vidzemē un Pierīgā. Savukārt Latgalē neviens uzņēmums šādu pakalpojumu nesniedz. Latvijā mājdzīvnieku līķus var likvidēt: 1. sadedzināšanas uzņēmumā SIA "Entalpija" atrodas Inčukalna novadā, Vangažos; 2. blakusproduktu uzglabāšanas, savākšanas un transportēšanas uzņēmumos, kas tiesīgi saņemt un transportēt likvidēšanai 1.kategorijas blakusproduktus (uzņēmumi nogādā blakusproduktus) likvidēšanai ārpus Latvijas: • SIA "Reneta" Saldus novads, Saldus pagasts, • SIA "Baltic Trade" Jelgavas novads, • SIA "Sanarius" Jelgava, • SIA "A" Ventspils, 3. dzīvnieku kapsētās: • SIA "SIA 1960 Citi medību lauki", Babītes novads, Babītes pagasts, • SIA "Kurzemes gaļsaimnieks" Priekules novads, Virgas pagasts • PU "Cēsu novada pašvaldība" Cēsis (pašvaldības kapsēta). Pļaviņu iedzīvotāji būtu gandarīti, ja tiktu rasta iespēja izveidot Pļaviņu novadā Dzīvnieku kapsētu, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.1114, kur viens no kapsētas veidiem ir publiski pieejama, un ikvienam, kurš tajā apglabājis savu mājdzīvnieku, ir vieta, uz kuru atnākt un pakavēties atmiņās. Šo iespēju noteikti izmantotu arī blakus novadu iedzīvotāji.
Labdien! Paldies par jautājumu.
Dzīvnieku kapsētu izveidošanas jautājums ir aktuāls lielākajā daļā Latvijas pašvaldību. Pļaviņās šobrīd dzīvnieku kapsētas izveide nav plānota. Jāatceras, ka dzīvnieku līķu nepareiza utilizācija var apdraudēt cilvēku un citu dzīvnieku veselību, kā arī radīt vides piesārņojumu. Dzīvnieku īpašnieku lielākās raizes ir par dzīvnieku kapsētu nepieejamību tuvāk dzīvesvietai, kā arī par dzīvnieku līķu utilizēšanas izmaksām. Taču attiecībā uz dzīvnieku līķu apglabāšanu jau gandrīz septiņus mēnešus ir spēkā grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumos Nr. 275. “Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam”. Noteikumu grozījumi izstrādāti pamatojoties uz Eiropas Padomes un Komisijas regulām par dzīvnieku blakusproduktu apriti. Un, proti, lolojumdzīvnieku (dzīvnieku, kurus cilvēks tur savam priekam) līķus ir atļauts aprakt: 1. reģistrētās dzīvnieku kapsētās; 2. teritorijā, kurā tie atradušies (dzīvojuši). Aprokot lolojumdzīvnieka līķi teritorijā, kurā tie atradušies, jāievēro sekojošais: 1. lolojumdzīvnieka īpašnieks ir aprakšanas vietas zemes īpašnieks; 2. aprakšanas vieta ir norobežota un nav publiski pieejama, tā nedrīkst būt lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kā arī daudzdzīvokļu ēkām piegulošā teritorija; 3. līķis aprokams tādā veidā, lai tam nevarētu piekļūt gaļēdāji vai visēdāji dzīvnieki; 4. aprakšanas vieta nedrīkst būt pie upēm, strautiem, ezeriem un citiem virszemes ūdensobjektiem, applūstošās vietās vai teritorijās, kā arī nedrīkst atrasties virszemes ūdensobjektu un pazemes ūdeņu ieguves vietu aizsargjoslās; 5. apraktais līķis nerada smaku, kā arī ūdens, gaisa vai augsnes piesārņojuma apdraudējumu; 6. līķi aprok bedrē, uzberot vismaz vienu metru biezu zemes kārtu; 7. aprakšanas vietā aizliegts uzlikt pieminekli. Tātad, ja tiek ievērots augstāk norādītais, lolojumdzīvnieku var apglabāt sava īpašuma teritorijā. Papildus jautājumu gadījumā lūdzu vērsties pašvaldības policijā (T. 651 34104; 26458996 vai p.policija@plavinas.lv).

Lapas