JAUTĀ PAŠVALDĪBAI

Madara Mola

Sveiki !!Gribu noskaidrot kas notiek ar Vidzemes ielu ?vai ta paliks un naksies elpot tos puteklus ?
Labdien! Atvainojamies par neērtībām!
Vidzemes ielai šobrīd veikts remontdarbu pirmais posms - frēzēšana. Tuvākajā laikā tiks klāts bituma un šķembu maisījums, kas novērsīs putekļu sacelšanos. Pašlaik tam traucē mainīgie laikapstākļi. Ceram uz darbu turpināšanos tuvākajā laikā.

Mārcis Voits

Sveicināti! 1)Vēlētos uzzināt kādēļ posmā no Daugavas ielas līdz Lielajai ielai vēlā vakara stundā ir izslēgtas laternas? Ar velosipēdu ir grūti pārvietoties pa tumsu neredzot ceļu. 2)Kādēļ ir noņemts luksofors pie JIC ''Ideja''?
Labdien! Paldies par Jūsu jautājumiem!
Noskaidrosim par apgaismojumu Daugavas ielā un Lielajā ielā. Vai ir iespēja precizēt, cikos apgaismojums nedega? Luksafors pie JIC "Ideja" tika demontēts. Tas bija novecojis, un tā ikmēneša uzturēšanas izmaksas bija ļoti lielas. Šobrīd finansējums jauna luksafora uzstādīšanai nav paredzēts.

Anna Шiнкарюк Золото

Labdien, vēlētos uzzināt, kā jārīkojas Pļaviņu novadā lai apglabātu mājdzīvniekus, ņemot vērā, ka lolojumdzīvnieki noveco un kādreiz dodas uz labākiem medību laukiem. Ņemot vērā, ka Latvijā mājdzīvnieku līķus var likvidēt un apglabāt salīdzinoši tālu no Pļaviņu novada robežām, piemēram: 1. sadedzināšanas uzņēmumā SIA "Entalpija" atrodas Inčukalna novadā, Vangažos; 2. blakusproduktu uzglabāšanas, savākšanas un transportēšanas uzņēmumos, kas tiesīgi saņemt un transportēt likvidēšanai 1.kategorijas blakusproduktus (uzņēmumi nogādā blakusproduktus) likvidēšanai ārpus Latvijas: • SIA "Reneta" Saldus novads, Saldus pagasts, • SIA "Baltic Trade" Jelgavas novads, • SIA "Sanarius" Jelgava, • SIA "A" Ventspils, 3. dzīvnieku kapsētās: • SIA "SIA 1960 Citi medību lauki", Babītes novads, Babītes pagasts, • SIA "Kurzemes gaļsaimnieks" Priekules novads, Virgas pagasts • PU "Cēsu novada pašvaldība" Cēsis (pašvaldības kapsēta). Pļaviņu novada iedzīvotāji priecātos, ja Pļaviņu novadā tikt izveidota dzīvnieku kapsēta, lai saimnieki varētu pieklājīgi apglabāt savus mājdzīvniekus. Ņemot vērā likuma "Par pašvaldībām" 15.pantu, kur ir paredzēts , ka starp pašvaldību autonomajām funkcijām ir arī beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana. Līdz 2014.gadam šo funkciju ir īstenojusi tikai Cēsu novada pašvaldība. Iespējas apbedīt vai kā citādi nodrošināt mājdzīvnieka līķa likvidēšanu atbilstoši tiesību aktu prasībām nav visai plašas. Atbilstošu pakalpojumu Latvijā piedāvā vien daži privātuzņēmumi Zemgalē, Kurzemē, Vidzemē un Pierīgā. Savukārt Latgalē neviens uzņēmums šādu pakalpojumu nesniedz. Latvijā mājdzīvnieku līķus var likvidēt: 1. sadedzināšanas uzņēmumā SIA "Entalpija" atrodas Inčukalna novadā, Vangažos; 2. blakusproduktu uzglabāšanas, savākšanas un transportēšanas uzņēmumos, kas tiesīgi saņemt un transportēt likvidēšanai 1.kategorijas blakusproduktus (uzņēmumi nogādā blakusproduktus) likvidēšanai ārpus Latvijas: • SIA "Reneta" Saldus novads, Saldus pagasts, • SIA "Baltic Trade" Jelgavas novads, • SIA "Sanarius" Jelgava, • SIA "A" Ventspils, 3. dzīvnieku kapsētās: • SIA "SIA 1960 Citi medību lauki", Babītes novads, Babītes pagasts, • SIA "Kurzemes gaļsaimnieks" Priekules novads, Virgas pagasts • PU "Cēsu novada pašvaldība" Cēsis (pašvaldības kapsēta). Pļaviņu iedzīvotāji būtu gandarīti, ja tiktu rasta iespēja izveidot Pļaviņu novadā Dzīvnieku kapsētu, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.1114, kur viens no kapsētas veidiem ir publiski pieejama, un ikvienam, kurš tajā apglabājis savu mājdzīvnieku, ir vieta, uz kuru atnākt un pakavēties atmiņās. Šo iespēju noteikti izmantotu arī blakus novadu iedzīvotāji.
Labdien! Paldies par jautājumu.
Dzīvnieku kapsētu izveidošanas jautājums ir aktuāls lielākajā daļā Latvijas pašvaldību. Pļaviņās šobrīd dzīvnieku kapsētas izveide nav plānota. Jāatceras, ka dzīvnieku līķu nepareiza utilizācija var apdraudēt cilvēku un citu dzīvnieku veselību, kā arī radīt vides piesārņojumu. Dzīvnieku īpašnieku lielākās raizes ir par dzīvnieku kapsētu nepieejamību tuvāk dzīvesvietai, kā arī par dzīvnieku līķu utilizēšanas izmaksām. Taču attiecībā uz dzīvnieku līķu apglabāšanu jau gandrīz septiņus mēnešus ir spēkā grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumos Nr. 275. “Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam”. Noteikumu grozījumi izstrādāti pamatojoties uz Eiropas Padomes un Komisijas regulām par dzīvnieku blakusproduktu apriti. Un, proti, lolojumdzīvnieku (dzīvnieku, kurus cilvēks tur savam priekam) līķus ir atļauts aprakt: 1. reģistrētās dzīvnieku kapsētās; 2. teritorijā, kurā tie atradušies (dzīvojuši). Aprokot lolojumdzīvnieka līķi teritorijā, kurā tie atradušies, jāievēro sekojošais: 1. lolojumdzīvnieka īpašnieks ir aprakšanas vietas zemes īpašnieks; 2. aprakšanas vieta ir norobežota un nav publiski pieejama, tā nedrīkst būt lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kā arī daudzdzīvokļu ēkām piegulošā teritorija; 3. līķis aprokams tādā veidā, lai tam nevarētu piekļūt gaļēdāji vai visēdāji dzīvnieki; 4. aprakšanas vieta nedrīkst būt pie upēm, strautiem, ezeriem un citiem virszemes ūdensobjektiem, applūstošās vietās vai teritorijās, kā arī nedrīkst atrasties virszemes ūdensobjektu un pazemes ūdeņu ieguves vietu aizsargjoslās; 5. apraktais līķis nerada smaku, kā arī ūdens, gaisa vai augsnes piesārņojuma apdraudējumu; 6. līķi aprok bedrē, uzberot vismaz vienu metru biezu zemes kārtu; 7. aprakšanas vietā aizliegts uzlikt pieminekli. Tātad, ja tiek ievērots augstāk norādītais, lolojumdzīvnieku var apglabāt sava īpašuma teritorijā. Papildus jautājumu gadījumā lūdzu vērsties pašvaldības policijā (T. 651 34104; 26458996 vai p.policija@plavinas.lv).

Poltoraks Ruslans

Labdien! Nevaru atrast tirdzniecības pieteikuma anketu. Paldies.
Labdien!
Paldies par interesi! Lai pieteiktu tirdzniecību, lūdzam sazināties ar Elitu Kaņepēju, 27873332, tirgus@plavinas.lv. Īpaši izstrādātas anketas tirdzniecības pieteikšanai nav.

Simons Straume

Labdien. Vēlētos saņemt skaidrojumu, vārdu salikumam "vientuļie pensionāri", kas minēti saistošo noteikumu 16.pkt., kur teikts, ka par nekustamajam īpašumam piegulošajā teritorijā esošo zālienu nenopļaušanu un zāles neaizvākšanu , kā arī būvgružu, zaru, lapu, atkritumu nenovākšanu - uzliek naudas sodu fiziskajām personām (izņemot vientuļos pensionārus, kuru īpašumā savu pastāvīgo dzīvesvietu nav deklarējusi vai faktiski nedzīvo viena vai vairākas darbspējīgas personas). 1. Kurš normatīvais akts nosaka definīciju "vientuļš pensionārs"? 2. Ar sievu esam pensionāri, mums ir bērni, bet viņi dzīvo citās pilsētās,viņi nav deklarēti mūsu īpašumā. Vai esam atbrīvoti no zāles pļaušanas īpašumam piegulošajā teritorijā?
Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu!
Vientuļš pensionārs ir pensijas vecumu sasniegusi persona bez civillikumā noteiktajiem apgādniekiem (bērniem, mazbērniem). Dzīvojot atsevišķi no bērniem, pensijas vecumu sasniegusī persona neskaitās vientuļa.

Vita Spuļi

Labdien! sakiet lūdzu, ko dome dara lai ģimenēm ar bērniem būtu vairāk iespēju kaut kur tikt un kaut ko redzēt? bērnu laukumus tik taisa pie Pepijas vai centrā....jaunajām māmiņām ar ratiem ir jāmācas lidot jo nav pat trotuāru kur pastaigāties...?
Labdien! Novadā iespēju robežās tiek do
māts par visu iedzīvotāju labklājību. Lai pārvietošanās kļūtu aizvien ērtāka un drošāka, šogad tiks izbūvēti trotuāri Stacijas ielā, Odzienas ielā un Rīgas ielā. Informācijai par pasākumiem bērniem un ģimenēm aicinām sekot līdzi mājas lapas sadaļā "Kalendārs". Drīzuma tiks publicēta arī Pļaviņu jubilejas programma, kurā sev interesantus notikumus varēs atrast ikviens Pļaviņu iedzīvotājs un ciemiņš.

Lapas