JAUTĀ PAŠVALDĪBAI

Dita Laure

Labdien! Lūdzu organizēt biežāku šķiroto atkritumu konteineru tukšošanu. Ļoti bieži Atvara ielas konteineri stāv pārbāzti un jāapbraukā visi iekšpagalmi, lai atrastu tukšāku konteineri vai atkritumi jāmet sadzīves atkritumu konteineros. Varbūt vietās, kur cilvēki šķiro, atkritumu konteineru skaits jāpalielina? Un sabiedriskās kārtības dēļ, ierosinu šādas vietās nelikt sadzīves atkritumu konteinerus, jo tas neveicina iedzīvotāju vēlmi šķirot.
Labdien!
Atkritumu šķirošanas vietā Atvaru ielā papildu šķiroto atkritumu konteineri netiks uzstādīti, jo šī ir viena no vietām, kur atkritumu šķirošana praktiski netiek veikta - konteineri ir pārpildīti, tikai diemžēl ne ar šķirotajiem, bet ar sadzīves atkritumiem. Būsim atbildīgi, palīdzēsim viens otram sākt šķirot atkritumus!

Sarmīte Purviņa

LABDIEN, VAI ESAT NU BIJUŠI ODZIENĀ? IEBRAUCOT CENTRĀ, SKATAM PAVERAS NOŽĒLOJAMS GRAUSTS , PIE MĀJĀM ,, IESALNIEKI,,, KURAS AR JAU SEN VAIRS NEVIENS NEAPDZĪVO.TAS NU GAN GODU NERADA NE PĻAVIŅU NOVADAM, NE VIETALVAS PAGASTAM.
Labdien! Būvniecības likuma 21.
panta ceturtā daļa nosaka, ka būves īpašnieks nodrošina būves un tās elementu uzturēšanu ekspluatācijas laikā, lai tā atbilstu Būvniecības likuma 9. pantā būvei noteiktajām būtiskām prasībām. Ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī, ka ir bīstama vai bojā ainavu, šīs būves īpašniekam atbilstoši pašvaldības lēmumam tā jāsakārto vai jānojauc. Atbilstoši Pļaviņu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 30 “Par kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves Pļaviņu novadā” pašvaldība īpašniekam ir nosūtījusi brīdinājumus un aicinājumu sakārtot būvi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes būvinspektors ir sastādījis atzinumu. Būve nav sakārtota ne pēc pašvaldības brīdinājumiem, ne būvvaldes aicinājuma. Kad pašvaldībā tiks saņemts būvvaldes lēmums, tā pieņems lēmumu: 1) par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu un aplikt ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās kadastrālās vērtības - būvei piekritīgās zemes vai būves kadastrālās vērtības, sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā; 2) par būves sakārtošanu vai nojaukšanu. Ja pašvaldības lēmums netiek pildīts, likums pieļauj nodrošināt tā izpildi, piemērojot aizvietotājizpildi un citus Administratīvā procesa likumā noteiktos piespiedu izpildes līdzekļus. Ar lēmuma izpildi saistītos izdevumi būs jāapmaksā būves īpašniekam. Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur to darbību.

Antons Jauzers

Sveiki! Viens jautājums - Kur var atrast pieteikuma anketu 8. Pļaviņu velomaratonam? Paldies!
Labdien! Iepriekšēja pieteikšanās velob
raucienam norisinās elektroniski, to iespējams izdarīt šeit: http://velokross.lv/plavinas/ (līdz 28. aprīļa plkst. 22.00). Reģistrēšanās būs iespējama arī 1. maijā pasākuma vietā no plkst. 9.30 līdz plkst. 11.00.

Aisma Baltina

Labdien!!!!! Nojaucot veco siltumnīcu Stukmaņos, ir radušies būvgruži - stikls un vecie logi (joprojām ar stiklu, vietām izbirušu). Vai un kādas ir iespējas pieteikt to izvešanu? Paldies!
Labdien! Būvgružu izvešanu iespējams pi
eteikt zvanot SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi", tālr. nr.: 26386497.

Intars Teterovskis

Mani pārsteidz 26.02.2019 ziņa "NORISINĀJIES 6. PĻAVIŅU NOVADA SKVOŠA TURNĪRS" kas izvietota Pļaviņu novada mājaslapā. Notikums aprakstīta divos īsos teikumos, 6 bildēs. Pats interesantākais ir :"Vairāk informācijas šeit." Tas lika domāt ka nonāks kādā citā mājas lapā kur būs pilnīgāks apraksts, bet par pārsteigumu atveras skanēta, turnīra organizatora, ar roku rakstīta informācija. Saprotu laiks ir pats dārgākais resurs mūsu laikos. Bet piedodiet, viss kas parādās mājaslapā prezentē MŪSU novadu. Šajā gadījuma manuprāt tā ir NECIEŅA pret Turnīra organizatoru, NECIEŅA pret turnīra dalībniekiem. Tāpat tas parāda Pļaviņu novada darbinieku attieksmi pret DARBU (ziņa publicēta - miers uz bērziņš). Vai patiešām šo pusotru lapaspusi nevarēja pārrakstīt datorrakstā? Paldies dievam Kalniņu Pēterim rokraksts saprotams.
Labdien!
Šāds informācijas pasniegšanas formāts tika saskaņots ar informācijas iesniedzēju. Turpmāk plašāk izvērtēsim informācijas pasniegšanas veidu.

Dita Laure

Labdien! Vēlos noskaidrot kāda ir pašvaldībā noteiktā kārtība klaiņojošu dzīvnieku ierobežošanā? Daudzos neapdzīvotos īpašumos savairojušies kaķi, kas bariem klīst, plēšas un ir pusbadā. Kaķi nav piederīgi nevienam īpašumam. Kam jāpaziņo informācija par kaķu uzturēšanās vietu, lai varētu ierobežot klaiņojošu kaķu izplatīšanos?
Labdien! Tā kā Latvijas Republikas liku
ma “Dzīvnieku aizsardzības likums” 8. panta trešā daļa nosaka, ka "vietējā pašvaldība organizē klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršanu un, ja nepieciešams, nogalināšanu", par klaiņojošiem bezsaimnieka kaķiem detalizēta informācija jāiesniedz Pļaviņu novada pašvaldības policijā, Daugavas ielā 54, Pļaviņās vai pa tālruni 26458996. Vēršam uzmanību, ka par klaiņojošu dzīvnieku nav uzskatāms sterilizēts kaķis, kas uzturas pilsētā vai lauku apdzīvotā vietā dzīvojamo māju tuvumā. Jāatzīmē, ka sterilizētie kaķi tiek marķēti. Aicinām iedzīvotājus neveicināt bezsaimnieku kaķu vairošanos un klaiņošanu. Pirms iegādāties kaķi, lūdzam izvērtēt savas iespējas parūpēties par mājdzīvnieku. Būsim atbildīgi!

Lapas