JAUTĀ PAŠVALDĪBAI

Teika Villere

Labdien! Ko darīt ar baložiem. Barot vai nē? Visur raksta -barojiet putnus, palīdziet viņiem pārziemot, bet Pļaviņās nedrīkst. Pat Rīgā baro pīles un citus putnus, piecieš bebrus kanālā. Neatradu nevienā nolikumā, ka Pļaviņās aizliegts barot putnus. Kāpēc policiste trenkā nabaga pensionāri un draud pieņemt mērus?. Kādus? Ja nedrīkst, tad jādomā kā tiem putniem iestāstīt, ka jālido uz mežu baroties, kamēr tas nav izcirsts, meklēt kādu dabīgo pļavu, vai lauku bez ķīmijas.Ko tad ar viņiem darīt? Visi nevar būt vienaldzīgi.Ko mācīt bērnam? Ka, nedrīkst barot putnus, lai salst nost?
Labdien, Pļaviņu pilsētā nav noteikts
aizliegums barot putnus, taču tas jādara, ievērojot sabiedriskās kārtības noteikumus. Putnus atļauts barot, nepiegružojot sabiedriskās vietas un neapgrūtinot pilsētas iedzīvotāju pārvietošanos. Vēlams putnu barošanai izvēlēties tam piemērotākas vietas zaļajās pilsētas zonās vai izveidot putnu barotavas vietās, kurās barības pārpalikumi un putnu izkārnījumi neradītu apdraudējumu videi un iedzīvotāju labsajūtai. 2010. gada 28. oktobrī pieņemto Saistošo noteikumu Nr. 15. Pļaviņu novada sabiedriskās kārtības noteikumu 6. punkts nosaka, ka par ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem, košļājamām gumijām, ēdienu un dzērienu iepakojumiem, spļaušanu u.tml.) piemēro audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus, uzliek naudas sodu līdz EUR 21,00. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. Pļaviņu novada domes sēdes lēmumu, protokols Nr. 18., lēmums Nr. 11.). Policijas inspektoram ir tiesības izteikt aizrādījumus par sabiedrisku vietu piegružošanu. Ja rodas kādas neskaidrības, aicinām ar interesējušiem jautājumiem griezties Pļaviņu novada pašvaldības policijā.

Guntis Mālnieks

Sveiki! Katru reizi braucot cauri Pļaviņām, nu jau vairākus gadus mulsina fotoradara zīme, taču paša fotoradara nav. Vai tas ir likumīgi uzlikt tikai ceļa zīmi, bet pašu radaru neuzstādīt? Turklāt Latvijas stacionāro fotoradaru kartē Pļaviņās fotoradars nav paredzēts.
Labdien! Atbilstoši Ministu Kabineta no
teikumiem Nr.279 "Ceļu satiksmes noteikumi", ceļa zīme Nr. 853 norāda, ka uz ceļa ir izvietots fotoradars vai video radars. Pļaviņu pilsētas teritorijā ir izvietots videoradars, kurš fiksē braukšanas ātrumu un kura apzīmējums atbilst likuma prasībām. Sīkāku informāciju par ceļa zīmes Nr.853 pielietojumu var iegūt izlasot Ministu Kabineta noteikumus Nr.279 "Ceļu satiksmes noteikumi".

Solvita Bogdanovica

Labdien! Jau kuro gadu pirms Ziemassvētkiem rodas jautājums- vai ''Gostiņi'' pieder pie Pļaviņu novada? Pļaviņas svētkiem izgreznotas, Stukmaņu galvenā iela arī, bet Gostiņi? Arī šeit dzīvo cilvēki, kuri grib sajust šo svētku sajūtu, arī mēs gribam centrā izgreznotu eglīti, arī mums ir laternas, kurās var iekārt kādu gaismekli...un galvenais- arī mums ir bērni, kuri gaida šo svētku noskaņu. Paldies vismaz tiem privātmāju un dzīvokļu īpašniekiem, kuri savos īpašumos katru gadu cenšas radīt svētku sajūtu sirsniņās gan sev un saviem mīļajiem, gan kaimiņu bērniem, gan vienkārši garāmgājējiem.
Labdien!
Gostiņos ir izlikti rotājumi pret veikalu centrā Gostiņu skvērā. Pie apgaismes stabiem nevaram izlikt, jo nav ierīkoti kontakti. Pilsētas egli novietojām Tradīciju laukumā- pilsētas centrā. Visās ielās nav iespējams izlikt rotājumus. Paldies tiem iedzīvotājiem, kuri sakopj un izgrezno savus īpašumus.

Марина Моль

Labdien, Vai Pļaviņu novāda pašvaldība kaut kadā veidā vāc un apkopo informāciju par iedzīvotāju skaitu, temperatūru, kopējo paterēto elektroenerģiju, ūdens un siltumu, elektrības parrāvumiem un citiem datiem? Kāda institūcija nodarbojas ar so in informācijas vākšanu un kā ar to var kontaktēt? Iepriekš paldies! Marina
Labdien!
Dati par iedzīvotāju skaitu un tā izmaiņām ir Pļaviņu novada dzimtsarakstu rīcībā, taču ik gadu tiek publicēti un analizēti arī publiskajos pārskatos: https://www.plavinunovads.lv/lv/pasvaldiba/publiskie-parskati Savukārt informāciju par energoresursiem var meklēt šajā dokumentā: https://www.plavinunovads.lv/sites/default/files/photo_and_files/dokumenti/terit_plan/11.1.plavinas_erp.pdf Datus par ūdeni un siltumu apkopo SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi", https://www.plavinunovads.lv/lv/sabiedriba/sia-plavinu-komunalie-pakalpojumi, par elektrības pārrāvumiem - AS "Sadales tīkls", https://www.sadalestikls.lv/.

Ludmila Lencberga

Labdien! ES fondu programmas un SAM pārzinu ļoti labi! Tāpat man netrūkst informācijas par ierobežotajām projektu atlasēm. Atļaušos uzskaitīt tikai dažas iespējas, kuras esat palaiduši garām: 1. SAM 4.2.1., 4.2.2. izsludināto projektu iesniegšanas atlasi (energoefektivitātes projekti); 2. SAM 3.3.1. izsludināto projektu atlasi; 3. LAD meliorācijas projektu; 4. LAD Jaunaudžu kopšanu; Pastāv arī starptautiskie projekti, kuros pašvaldībai ir sadarbības partneri, ar kuriem iepriekš tika organizētas tikšanās un apspriestas projektu idejas, neviens projekts šajās programmās nav iesniegts, lai gan atlases kārtas bija atvērtas: 5. LAT-LIT projekti; 6. Latvija-Lietuva-Baltkrievija; 7. Arī Latvijas – Krievijas pārrobežu programma 2017 (vai 2016) gadā Pļaviņu novads ES fondu līdzekļu piesaistes ziņā bija augstā vietā Zemgales plānošanas reģionā, kur viņš atrodas šobrīd? Žēl noskatīties, kā pašvaldība, kura bija izgājusi starptautiskā līmenī tik neilgā laikā ir tā nogrimusi. Pašvaldība nepieņem lēmumus, balstoties uz emocionāliem apsvērumiem! ŠOBRĪD PAŠVALDĪBAS VADĪBA uzņemas citu nopelnus un ieguldīto darbu uzdodot to par savu veikumu. Atkārtoti uzdodu jautājumu pat kādi projektu iesniegumi ir sagatavoti gada laikā??!
Labdien!
Ar jūsu viedokli esam iepazinušies. Uz uzdotajiem jautājumiem atbildes un informācija sniegta, jau atbildot iepriekš.

Ludmila Lencberga

Labdien! Uzskatu, ka uz manu jautājumu NAV atbildēts, jo pašlaik ir spēkā Attīstības programma 2012-2018.gadam, kā arī Investīciju plānu var aktualizēt pēc nepieciešamības vienas dienas laikā sasaucot Ārkārtas sēdi. Tāpēc uzdodu to ATKĀRTOTI: Kāpēc Aigara Luksa valdības laikā no Eiropas fondiem nav iegūts NEVIENS cents? Varbūt tagad novadā ir slikts saimnieks?
Pļaviņu novada pašvaldība vienmēr rūpīgi
izsver, kā tiek un tiks izlietota nodokļu maksātāju nauda un nepieņem lēmumus, balstoties uz emocionāliem apsvērumiem. Atbildot uz jautājumu, cik lielu apjomu ES finansējuma ir saņēmusi Pļaviņu novada pašvaldība, tad kopš 2018. gada sākumā līdz 1. novembrim tā apjoms ir EUR 557 410,00. Pastāv sekojošas ES fondu programmas, kurās ir 9 speciālie atbalsta mērķi: 1. Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas 2. IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi (Pļaviņu novada pašvaldība kā partneris piedalās Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra īstenotā projekta “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums (PKIP)” īstenošanā) 3. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja (Pļaviņu novada pašvaldība realizē projektu par Rīgas ielas pārbūvi) 4. Pāreja uz ekonomiku, kas rada mazas oglekļa emisijas visās nozarēs (Pļaviņu novada pašvaldība realizē projektu par pašvaldības īpašuma energoefektivitātes uzlabošanu) 5. Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte 6. Ilgstspējīga transporta sistēma 7. Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte (Pļaviņu novada pašvaldība realizē projektu šajā sadaļā) 8. Izglītība, prasmes un mūžizglītība (Pļaviņu novada pašvaldība realizē projektu šajā sadaļā) 9. Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana (Pļaviņu novada pašvaldība realizē projektu šajā sadaļā) (Pļaviņu novada pašvaldība ir uzaicināta iesniegt pieteikumu sadaļā "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" ( IPIA). Augstāk norādītājās programmās līdz 2020. gadam pašvaldību, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības, iesaiste programmu īstenošanā tiek paredzēta kā IEROBEŽOTA projektu iesniegumu atlase ( IPIA). Tas nozīmē, ka mazās pašvaldības var iesniegt projekta pieteikumus tikai tajās programmās, kurās atklātas atlases. Interesenti detalizētāku informāciju var aplūkot saitē: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t0YykKgxObLutneRAfE8DiPBUBJKlRDi6tsgG6b245M/edit#gid=621477152

Lapas