JAUTĀ PAŠVALDĪBAI

Intars Teterovskis

Labdien! Jautājums ka sokas ar Būvdarbi pirmsskolas izglītības iestādē “Bērziņš”? Vai kā solīts ar 01.08.2018 bērnudārzs atsāks darbu izņemot jauno grupiņu? Jo dotajā momentā nekādas oficiālas informācija nav pieejama un bērnudārzā redzama aktīva darbošanās.
Labdien! Būvdarbi norit pēc plāna.
Bērni, kas pieteikušies apmeklēt PII "Bērziņš" augustā, tiks uzņemti 01.08. kā paredzēts.

Gvido Sirmais

Labdien! Esmu neizpratnē par "Jaunatnes" sadaļu Pļaviņu novada mājaslapā. Vai hipersaite uz JIC "Ideja" Facebook lapu ir tiešām tas pārdomātākais risinājums? "Jaunatnes" sadaļas izstrādē, manuprāt, krietni atpaliekam no kaimiņu pilsētām un novadiem. Arī Facebook lapa ir būtiska komponente jaunatnes jomā mūsu novadā, taču tās darbības mērķi, manuprāt, ir atšķirīgi un nepilda "Jaunatnes" sadaļas mājaslapā, funkciju. Pļaviņu novada mājaslapas jaunatnes sadaļā, manuprāt, būtu iekļaujamas arī sekojošas lietas - informācija par brīvprātīgā darba apliecinājuma iegūšanu Pļaviņu novadā, informācija par JIC "Ideja" un tā iekšējās kārtības noteikumi un nolikums (zinu, ka ir pieejami sadaļā "Iekšējie normatīvie akti"), informācija par jaunatnes organizācijām mūsu novadā, pašvaldības rīcības plāns jaunatnes jomā Pļaviņu novadā kā arī jauniešiem aktuālie interneta resursi (t.sk., JIC "Ideja" Facebook lapa, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapa - jaunatne.gov.lv u.c.). Ja liela daļa informācijas ir pieejama citās sadaļās un netiek ievietota sadaļā "Jaunatne" - jāizvērtē tās nepieciešamība. Manuprāt - ir nepieciešama, bet ar atbilstošu saturu.
Labdien!
Paldies par Jūsu viedokli un izrādīto interesi. Izskatīsim Jūsu piedāvātos priekšlikumus un centīsimies uzlabot sadaļu "Jaunatne" Pļaviņu novada mājaslapā ar jauniešiem noderīgu informāciju.

Intars Teterovskis

Labdien! Sakiet lūdzu kur var iepazīties ar Finanšu un teritoriju attīstības komitejas nolikumu? Jo mājas lapā pie sadaļas - Iekšējie normatīvie akti var iepazīties tikai ar "Pļaviņu novada sociālo un veselības jautājumu komitejas nolikums", "Pļaviņu novada izglītības un kultūras jautājumu komitejas nolikums" un "Pļaviņu novada sporta un tūrisma jautājumu komitejas nolikums"
Saistošajos noteikumos “Pļaviņu novada p
ašvaldības nolikums” III nodaļas 22. punkts nosaka Finanšu un teritoriju attīstības komitejas kompetenci un darba organizāciju. Likuma “Par pašvaldībām” V nodaļas 50., 51.,54.,56.,58.,60., 60.1 pants, VI nodaļas 62. panta 5. punkts reglamentē Finanšu un teritoriju attīstības komitejas darbību. Tāpēc šai komitejai nav izveidots atsevišķs nolikums.

Intars Teterovskis

Labdien! Jautājums par Pļaviņu bērnudārziem. Cik katrā bērnudārza "Bērziņš", „Rūķītis” un "Jumītis" ir maksimālais bērnu skaits un cik šie bērnudārzi ir aizpildīti?Vai bērnudārzos ir izveidojušas rindas? Un ja ir rindas, tad kur var redzēt cik tās ir lielas?
Pirmsskolas izglītības iestādē (PII) &qu
ot;Jumītis" var uzņemt 85 bērnus, filiālē "Rūķītis" - 20 bērnus, filiālē "Bērziņš" - 85 bērnus. No 2020. gadu būs jāievēro Ministru kabineta noteikumi, kas noteiks bērnu skaitu grupiņā, ņemot vērā telpu kvadratūru. Jā, Pļaviņu novada bērnudārzos ir rindas. Vecāki Pļaviņu novadā var izvēlēties, kurā no PII bērnu reģistrēt. Katra pirmsskolas izglītības iestāde veido savu reģistru. Vecāki, kuri savus bērnus reģistrējuši kādā no pirmsskolas iestādēm, tiek informēti par uzņemšanas kārtību un rindu. Citiem interesentiem šāda informācija nav pieejama. Ja Jūsu bērns reģistrēts kādā no pirmsskolas iestādēm un nav zināms, kad bērns tiks uzņemts, lūdzam vērsties pie attiecīgās iestādes vadītājas, lai šo informāciju saņemtu.

Dace Baranauska

Labdien! Apmeklējot Rīteru kapsētu radās jautājums, kāpēc uz daudziem kokiem jau (ja nemaldos) no pagājušā gada ir kaut kādi uzraksti ar burtiem un cipariem? Liels pārsteigums bija vakar ieraugot, ka pie cipariem klāt ir piesistas apaļas metāla plāksnītes.
Labdien!
Koki Rīteru kapos atzīmēti ar Dabas un vides komisijas lēmumu. Tie ir bojāti, neveseli un/vai bīstami koki, kuri tiks nozāģēti.

Zane Bērziņa

Labdien. Man pieder pļava Klintaines novadā. Teritorijas izmantošanas veids: lauksaimniecības zeme. Pļava ir dabiska, ar lielu augu daudzveidību, vasarā ziedoša. MK noteikumi "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā" nosaka, ka man šī pļava ir jānopļauj laika periodā līdz 15. septembrim, proti pēc ziedēšanas un ganību sezonas beigām. Tomēr Pļaviņu pašvaldības noteikumi nosaka, ka zāles augstums Pļaviņu novadā nedrīkst pārsniegt 15 cm. Kā man rīkoties? Vai drīkstu atstāt pļavu ziedēt un nopļaut to un savākt sienu vasaras beigās, vai tomēr man lauksaimniecības pļava ir jāpļauj reizi nedēļā vai divās, lai zāle nepārsniegtu 15cm, tādā veidā iznīcinot augu daudzveidību? Pļava robežojas ar autoceļu A6, vai ir kādas īpašas prasības šī ceļa aizsargjoslā?
Labdien!
Lai sagatavot atbildi, lūdzam Jūs precizēt, vai minētā platība pieteikta Lauksaimniecības atbalsta dienestā platību maksājumu saņemšanai? Kāds ir īpašuma kadastra numurs? Lai nepubliskotu kadastra nr. šajā sadaļā, piedāvājam sazināties e-pastā, rakstot sanita.kitajeva@plavinas.lv. Kā arī informējam, ka balstoties uz Jūsu jautājumu, Pļaviņu novada dome pārskatīs saistošo noteikumu punktu, kas attiecas uz zāles pļaušanu novadā.

Lapas