JAUTĀ PAŠVALDĪBAI

Intars Teterovskis

Labdien! Sakiet lūdzu kur var iepazīties ar Finanšu un teritoriju attīstības komitejas nolikumu? Jo mājas lapā pie sadaļas - Iekšējie normatīvie akti var iepazīties tikai ar "Pļaviņu novada sociālo un veselības jautājumu komitejas nolikums", "Pļaviņu novada izglītības un kultūras jautājumu komitejas nolikums" un "Pļaviņu novada sporta un tūrisma jautājumu komitejas nolikums"
Saistošajos noteikumos “Pļaviņu novada p
ašvaldības nolikums” III nodaļas 22. punkts nosaka Finanšu un teritoriju attīstības komitejas kompetenci un darba organizāciju. Likuma “Par pašvaldībām” V nodaļas 50., 51.,54.,56.,58.,60., 60.1 pants, VI nodaļas 62. panta 5. punkts reglamentē Finanšu un teritoriju attīstības komitejas darbību. Tāpēc šai komitejai nav izveidots atsevišķs nolikums.

Intars Teterovskis

Labdien! Jautājums par Pļaviņu bērnudārziem. Cik katrā bērnudārza "Bērziņš", „Rūķītis” un "Jumītis" ir maksimālais bērnu skaits un cik šie bērnudārzi ir aizpildīti?Vai bērnudārzos ir izveidojušas rindas? Un ja ir rindas, tad kur var redzēt cik tās ir lielas?
Pirmsskolas izglītības iestādē (PII) &qu
ot;Jumītis" var uzņemt 85 bērnus, filiālē "Rūķītis" - 20 bērnus, filiālē "Bērziņš" - 85 bērnus. No 2020. gadu būs jāievēro Ministru kabineta noteikumi, kas noteiks bērnu skaitu grupiņā, ņemot vērā telpu kvadratūru. Jā, Pļaviņu novada bērnudārzos ir rindas. Vecāki Pļaviņu novadā var izvēlēties, kurā no PII bērnu reģistrēt. Katra pirmsskolas izglītības iestāde veido savu reģistru. Vecāki, kuri savus bērnus reģistrējuši kādā no pirmsskolas iestādēm, tiek informēti par uzņemšanas kārtību un rindu. Citiem interesentiem šāda informācija nav pieejama. Ja Jūsu bērns reģistrēts kādā no pirmsskolas iestādēm un nav zināms, kad bērns tiks uzņemts, lūdzam vērsties pie attiecīgās iestādes vadītājas, lai šo informāciju saņemtu.

Dace Baranauska

Labdien! Apmeklējot Rīteru kapsētu radās jautājums, kāpēc uz daudziem kokiem jau (ja nemaldos) no pagājušā gada ir kaut kādi uzraksti ar burtiem un cipariem? Liels pārsteigums bija vakar ieraugot, ka pie cipariem klāt ir piesistas apaļas metāla plāksnītes.
Labdien!
Koki Rīteru kapos atzīmēti ar Dabas un vides komisijas lēmumu. Tie ir bojāti, neveseli un/vai bīstami koki, kuri tiks nozāģēti.

Zane Bērziņa

Labdien. Man pieder pļava Klintaines novadā. Teritorijas izmantošanas veids: lauksaimniecības zeme. Pļava ir dabiska, ar lielu augu daudzveidību, vasarā ziedoša. MK noteikumi "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā" nosaka, ka man šī pļava ir jānopļauj laika periodā līdz 15. septembrim, proti pēc ziedēšanas un ganību sezonas beigām. Tomēr Pļaviņu pašvaldības noteikumi nosaka, ka zāles augstums Pļaviņu novadā nedrīkst pārsniegt 15 cm. Kā man rīkoties? Vai drīkstu atstāt pļavu ziedēt un nopļaut to un savākt sienu vasaras beigās, vai tomēr man lauksaimniecības pļava ir jāpļauj reizi nedēļā vai divās, lai zāle nepārsniegtu 15cm, tādā veidā iznīcinot augu daudzveidību? Pļava robežojas ar autoceļu A6, vai ir kādas īpašas prasības šī ceļa aizsargjoslā?
Labdien!
Lai sagatavot atbildi, lūdzam Jūs precizēt, vai minētā platība pieteikta Lauksaimniecības atbalsta dienestā platību maksājumu saņemšanai? Kāds ir īpašuma kadastra numurs? Lai nepubliskotu kadastra nr. šajā sadaļā, piedāvājam sazināties e-pastā, rakstot sanita.kitajeva@plavinas.lv. Kā arī informējam, ka balstoties uz Jūsu jautājumu, Pļaviņu novada dome pārskatīs saistošo noteikumu punktu, kas attiecas uz zāles pļaušanu novadā.

Dafel Zaurs

Sveiki. Esmu Rezeknes mākslas un dizaina vidusskolas vides dizaina nodaļas topošais apsolvents. Un vēlos savu kvalifikācijas darbu īsteno Pļaviņu teritorijā un uzaicināt jūs uz kvalifikācijas darba aiztāvēšanas prezentāciju Rezeknē. Ar ko man vislabāk sazināties un kam adresēt ielūgumu šajā situvācijā?
Labdien!
Labprāt saņemtu vairāk informācijas par iecerēto un topošo darbu, tā tēmu. Lūdzu rakstīt uz sanita.kitajeva@plavinas.lv.

Guna Kalnača

Informēju, ka laikā no 6. līdz 13. maijam, bet, visticamāk, 11. vai 12. maijā, meža ceļā, kas atzarojas no ceļa Pļaviņas-Ērgļi apmēram 200 m aiz LUKOIL degvielas uzpildes stacijas kreisajā pusē, ir izgāzta krava ar vecu šīferi. Šīferis atrodas apmēram 5 metrus no avota, kas ir populāra iedzīvotāju ūdens ņemšanas vieta. Svētdien, 13. maijā ap 13.00 šīferis vēl nebija sašķaidīts, tāpēc āri reaģējot, to vēl ir iespējams savākt, nenodarot kaitējumu dabai. Manā rīcībā ir attēli, kas uzņemti, kad svētdien biju devusies pēc ūdens. Tajos skaidri redzami riepu nospiedumi un šīfera plāksnes. Lūdzu sniegt informāciju par vainīgo noskaidrošanu un indīgo atkritumu savākšanu!
Labdien! Paldies par informāciju!
Norādītā vieta apsekota, konstatēts, ka šīferis izgāzts privātīpašumā. Jautājuma tālāka risināšana, saziņa ar īpašnieku un vainīgo noskaidrošana nodota pašvaldības Dabas un vides aizsardzības komisijai.

Lapas