JAUTĀ PAŠVALDĪBAI

Dita Laure

Labdien! Ar kādu dzīvnieku patversmi pašvaldībai ir noslēgts līgums, uz kuru nogādā klaiņojošus dzīvniekus? Kur var interesēties par pazudušu mājdzīvnieku?
Labdien!
Līgums pašvaldībai ir ar patversmi "Mežavairogi", kas uz novadu dodas pēc domes izsaukuma (pēdējā laikā izsaukumi nav bijuši). Savukārt pašvaldības policijai ir sadarbība ar Jēkabpils dzīvnieku patversmi. Šobrīd pašvaldības policija nedarbojas un darbu sāks 1. jūnijā.

Intars Teterovskis

2018. gada 1. martā Pļaviņu novada pašvaldība aicināja iedzīvotājus uz tikšanos, kurā tika prezentēts ka: "Līdz 1. aprīlim – māju vecāko sapulce par māju siltināšanas jautājumiem." ar piebildi ka varēs ierasties arī tie, kam šis jautājums interesē. Diemžēl jau ir 25.04.2018. Bet nekādas informācijas nav par šādu pasākumu - Bija vai būs?
Labdien!
Kolīdz tiks izraudzīts un darbu sāks SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi" valdes loceklis, vienosimies par sapulču grafikiem un aicināsim uz tikšanos māju vecākos. Bez SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi" valdes locekļa dalības šāda saruna nebūtu pilnvērtīga.

Dita Laure

Labdien! Lūgums Pļaviņu novada mājas lapā norādīt Pašvaldības policijas telefona numuru, pie pašvaldības policijas kontaktiem un darba laiku. Sociālajos tīklos atrodamais numurs paziņo, ka policija sazvanīta, bet telefonaparāts ir izslēgts vai atrodas ārpus uztveršanas zonas.
Pļaviņu novada pašvaldības policija darb
u sāks jūnijā.

Intars Teterovskis

Labdien! Vakar, 19.04.2018 PII “Bērziņš”, bija sasaukta bērnu vecāku sanāksme kurās mērķis - praktiski bija tikai paziņot, ka iestāde būs slēgta jūnija un jūlija mēnesi un PII ”Jumītis” ir tikai 20 brīvas vietas. PII "Bērziņš" apmeklē praktiski vairāk kā 60 bērni. Prieks par to, ka iestādēs notiek ilgi gaidītais remonts, BET tajā pašā laika, laicīgi nav domāts par risinājumu kā nodrošināt nodarbības bērniem remonta laikā. Šajā gadījumā rodas jautājumi. 1. Kura amatpersona organizē un plāno remontdarbus? 2. Kāpēc daļa elektroinstalācijas darbi nav ieplānoti 2017. gada vasarā? Konkrētāk - kā domā novilt kabeli NYM-J-1-5x6 zem apmetuma nebojājot iepriekšēja gada remontu, kas ir veikts gaiteņa telpās ? Un vai šāda rīcība nav līdzekļu nelietderīga izmantošana? 3. Kāpēc nav ieplānota telpu pienācīga vēdināšana (ventilācijas izbūve)? Jo par šo ir runāts neskaitāmās reizes? Ienākot bērnudārzā no rīta var pateikt kas būs pusdienās jau pēc smakas! 4. Kāda ir bijusi komunikācija ar PII vadību, lai risinātu jautājumu par nodarbībām remonta laika? t.i. pagaidu “bērnudārza” telpu organizēšana pašvaldības īpašumos. komunikācija ar blakus novadu PII par pieejamajām vietām, utt! 5. Ka var garantēt remonta darbu pabeigšanu 2 mēnešu laikā ja iepirkumā līguma projekta ir norādīts:” 8.2. IZPILDĪTĀJS 3(trīs) mēnešu laikā pabeidz darbu un nodod Objektu. Darba izpildes termiņā ir iekļauta Darba pieņemšana un būves nodošana – pieņemšana.” 6. Kā tiks nodarbināti remonta laika PII darbinieki, 1 mēnesis atvaļinājumi, bet otrs mēnesis? 7. Vai Pļaviņu novada dome ir gatava kompensēt izdevumus tiem bērnu vecākiem kuriem netiks nodrošināta vieta PII, un nāksies izmantot aukles pakalpojumus, lai paši varētu apmeklēt darbu? ATGĀDINU. Izglītības likums 55.pants. Izglītojamā tiesības Izglītojamam ir tiesības: 1) uz valsts vai pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi; 1.pielikums Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.533 Vispārējās pirmsskolas izglītības programmas paraugs III. Izglītības programmas īstenošanas plāns 17. Izglītības iestāde katru gadu no 1.jūnija līdz 31.augustam nodrošina darbu vasaras periodam, sekmējot bērnu vispusīgu attīstību.
Labdien! Paldies par jautājumiem.
Vispirms vēlamies uzsvērt, ka visi darbi un remonti novadā tiek veikti, lai uzlabotu sadzīves un ikdienas apstākļus, veidotu mūsdienīgu, pievilcīgu vidi, rūpētos par īpašumu un tiem, kas tos apdzīvo. Katru gadu līdzekļi tiek ieguldīti arī novada izglītības iestādēs ar mērķi radīt bērniem piemērotus apstākļus mācībām, radošām nodarbībām, sportiskām aktivitātēm. Diemžēl remontdarbi vienmēr saistās ar īslaicīgām neērtībām un ierastās kārtības izmaiņām. Lai sagādātu pēc iespējas mazāk neērtību, par darbu veikšanas periodu izvēlēta vasaru, kad mācību process nenotiek. Atbildot uz Jūsu jautājumiem: 1. Sastādot ikgadējo budžetu, iestāžu vadītāji sagatavo un iesniedz domē budžeta pieprasījumu, kurā pamato nepieciešamo finansējumu, plānotos darbus, ieguldījumus konkrētajā iestādē. Iespēju robežās finansējums tiek piešķirts un budžets apstiprināts domes sēdē. Darbi konkrētajā gadā tiek plānoti un organizēti piešķirtā finansējuma ietvaros. 2. Ja remontdarbus pieejamā finansējuma robežās veic un plāno pakāpeniski, šādas situācijas ir neizbēgamas. Uzsākot darbus un vienojoties ar būvnieku, tiks pieņemts optimālākais risinājums darbu veikšanai. 3. Jautājums par ventilāciju vēlreiz tiks aktualizēts un risināts. 4. Remontdarbi PII “Bērziņš” notiks vasarā, lai netiktu traucēts izglītības process. Bērnudārzos, tāpat kā citās izglītības iestādēs, mācību process notiek no 1. septembra līdz 31. maijam. Vasaras periodā izglītības programmas netiek īstenotas, bērniem ir rotaļnodarbības un kvalitatīva pieskatīšana. Arī blakus esošajās pašvaldībās pirmsskolas izglītības iestādes sastopas ar šādām pašām problēmām. 5. Ir plānots, ka divu grupiņu remonts PII “Bērziņš” tiks īstenots divu mēnešu laikā. Jaunās jeb papildus grupas telpu izbūve tiks veikta augustā. Tā būs telpa ar atsevišķu izeju, remontdarbi netraucēs bērniem apmeklēt bērnudārzu un izmantot citas grupu telpas, taču precīzie remontdarbu termiņi būs zināmi pēc būvdarbu līguma noslēgšanas. Šobrīd norit iepirkuma process. 6. Bērnudārza darbinieki izmantos atvaļinājumus, jo pedagogu atvaļinājums ir 2 mēneši. Tehniskie darbinieki jūnijā dosies atvaļinājumā, bet jūlijā strādās citos novada bērnudārzos, aizvietojot atvaļinājumā esošos kolēģus. Grafiki jau izveidoti. 7. Izglītības iestādēs mācību process notiek no 1. septembra līdz 31. maijam, tādējādi izglītības programmas apguve netiks traucēta, jo remontdarbi notiks vasarā.

Līga Gūtmane

Kā Pļaviņu novadā tiek organizēta lielo atkritumu, piemēram, vecu mēbeļu, matraču u.tml., savākšana? Vai tos iespējams kaut kur nodot?
Labdien!
Par lielgabarīta atkritumu izvešanu un pakalpojuma maksu var vienoties ar SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, zvanot 65133060.

Intars Teterovskis

Jautājums par novērošanas kamerām kas ir uzstādītas lai novērotu Daugava esošo situāciju. Vai nav iespējams šīs kameras palaist tiešraide caur Pļaviņu novada mājas lapu? Tas dotu iespēju Pļaviņu novada iedzīvotājiem novērtēt esošo situāciju Daugava neizejot no mājas un papildus piesaistītu citu Latvijas iedzīvotāju uzmanību Pļaviņām.
Labdien!
Uz Daugavu vērstās kameras uzstādījis AS "Latvenergo". Pašvaldība nosūtījusi vēstuli ar jautājumu par iespēju kameru tiešraidēm piekļūt caur mājas lapu www.plavinunovads.lv. Gaidām atbildi!

Lapas