JAUTĀ PAŠVALDĪBAI

Zane Bērziņa

Labdien. Man pieder pļava Klintaines novadā. Teritorijas izmantošanas veids: lauksaimniecības zeme. Pļava ir dabiska, ar lielu augu daudzveidību, vasarā ziedoša. MK noteikumi "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā" nosaka, ka man šī pļava ir jānopļauj laika periodā līdz 15. septembrim, proti pēc ziedēšanas un ganību sezonas beigām. Tomēr Pļaviņu pašvaldības noteikumi nosaka, ka zāles augstums Pļaviņu novadā nedrīkst pārsniegt 15 cm. Kā man rīkoties? Vai drīkstu atstāt pļavu ziedēt un nopļaut to un savākt sienu vasaras beigās, vai tomēr man lauksaimniecības pļava ir jāpļauj reizi nedēļā vai divās, lai zāle nepārsniegtu 15cm, tādā veidā iznīcinot augu daudzveidību? Pļava robežojas ar autoceļu A6, vai ir kādas īpašas prasības šī ceļa aizsargjoslā?
Labdien!
Lai sagatavot atbildi, lūdzam Jūs precizēt, vai minētā platība pieteikta Lauksaimniecības atbalsta dienestā platību maksājumu saņemšanai? Kāds ir īpašuma kadastra numurs? Lai nepubliskotu kadastra nr. šajā sadaļā, piedāvājam sazināties e-pastā, rakstot sanita.kitajeva@plavinas.lv. Kā arī informējam, ka balstoties uz Jūsu jautājumu, Pļaviņu novada dome pārskatīs saistošo noteikumu punktu, kas attiecas uz zāles pļaušanu novadā.

Dafel Zaurs

Sveiki. Esmu Rezeknes mākslas un dizaina vidusskolas vides dizaina nodaļas topošais apsolvents. Un vēlos savu kvalifikācijas darbu īsteno Pļaviņu teritorijā un uzaicināt jūs uz kvalifikācijas darba aiztāvēšanas prezentāciju Rezeknē. Ar ko man vislabāk sazināties un kam adresēt ielūgumu šajā situvācijā?
Labdien!
Labprāt saņemtu vairāk informācijas par iecerēto un topošo darbu, tā tēmu. Lūdzu rakstīt uz sanita.kitajeva@plavinas.lv.

Guna Kalnača

Informēju, ka laikā no 6. līdz 13. maijam, bet, visticamāk, 11. vai 12. maijā, meža ceļā, kas atzarojas no ceļa Pļaviņas-Ērgļi apmēram 200 m aiz LUKOIL degvielas uzpildes stacijas kreisajā pusē, ir izgāzta krava ar vecu šīferi. Šīferis atrodas apmēram 5 metrus no avota, kas ir populāra iedzīvotāju ūdens ņemšanas vieta. Svētdien, 13. maijā ap 13.00 šīferis vēl nebija sašķaidīts, tāpēc āri reaģējot, to vēl ir iespējams savākt, nenodarot kaitējumu dabai. Manā rīcībā ir attēli, kas uzņemti, kad svētdien biju devusies pēc ūdens. Tajos skaidri redzami riepu nospiedumi un šīfera plāksnes. Lūdzu sniegt informāciju par vainīgo noskaidrošanu un indīgo atkritumu savākšanu!
Labdien! Paldies par informāciju!
Norādītā vieta apsekota, konstatēts, ka šīferis izgāzts privātīpašumā. Jautājuma tālāka risināšana, saziņa ar īpašnieku un vainīgo noskaidrošana nodota pašvaldības Dabas un vides aizsardzības komisijai.

Dita Laure

Labdien! Ar kādu dzīvnieku patversmi pašvaldībai ir noslēgts līgums, uz kuru nogādā klaiņojošus dzīvniekus? Kur var interesēties par pazudušu mājdzīvnieku?
Labdien!
Līgums pašvaldībai ir ar patversmi "Mežavairogi", kas uz novadu dodas pēc domes izsaukuma (pēdējā laikā izsaukumi nav bijuši). Savukārt pašvaldības policijai ir sadarbība ar Jēkabpils dzīvnieku patversmi. Šobrīd pašvaldības policija nedarbojas un darbu sāks 1. jūnijā.

Intars Teterovskis

2018. gada 1. martā Pļaviņu novada pašvaldība aicināja iedzīvotājus uz tikšanos, kurā tika prezentēts ka: "Līdz 1. aprīlim – māju vecāko sapulce par māju siltināšanas jautājumiem." ar piebildi ka varēs ierasties arī tie, kam šis jautājums interesē. Diemžēl jau ir 25.04.2018. Bet nekādas informācijas nav par šādu pasākumu - Bija vai būs?
Labdien!
Kolīdz tiks izraudzīts un darbu sāks SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi" valdes loceklis, vienosimies par sapulču grafikiem un aicināsim uz tikšanos māju vecākos. Bez SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi" valdes locekļa dalības šāda saruna nebūtu pilnvērtīga.

Dita Laure

Labdien! Lūgums Pļaviņu novada mājas lapā norādīt Pašvaldības policijas telefona numuru, pie pašvaldības policijas kontaktiem un darba laiku. Sociālajos tīklos atrodamais numurs paziņo, ka policija sazvanīta, bet telefonaparāts ir izslēgts vai atrodas ārpus uztveršanas zonas.
Pļaviņu novada pašvaldības policija darb
u sāks jūnijā.

Lapas