JAUTĀ PAŠVALDĪBAI

Madara Mola

Sveiki !Gribetu noskaidrot cik jus ilgi bersiet bedrites ciet ?Vidzemes iela , Jus tik sveti solat kad celu sataisisiet , bet ka nav ta nav .
Nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ šogad Vidze
mes ielā iesāktos remontdarbus diemžēl nav iespējams pabeigt. Tie turpināsies nākošajā gadā, kad tiks uzklāts melnais segums. Tikmēr tiks veikti ceļa pagaidu uzturēšanas darbi.

Lena Plaksina

Labdien,sakiet lūdzu kurš ir atbildīgs par asfalta segumu pagalmos? Rīgas ielas rajonā pie veikala Mini Tops un mājām Nr.13 un 15 izveidojušās milzīgas bedres. Tumšā dienas laikā ir problēmātiski izbraukt ar mašīnu un ejot kājām var palikt bez tām((((
Jūsu jautājums izskatīts, situācija apse
kota un tuvākajā laikā tiks veikts pagalma remonts, likvidējot bedres.

Vita Spuļi

Labdien! Sakiet, lūdzu, kāpēc skolā bērniem pie pusdienām dzēriens tiek pasniegts plānajās plastmasa glāzītēs? Vai tiešām neviens to nesaprot ka tā glāze šķobas un lokas un plīst? cik izdevīgi ir piepirkt tādas glāzes bērnu vajadzībām? vai tad nevar izmantot normālas glāzes?
Labdien! Paldies par jautājumu. No uzņ
ēmuma, kas nodrošina ēdināšanu Pļaviņu novada ģimnāzijā saņemta sekojoša atbilde: "Vienreizlietojamās glāzes skolas ēdnīcā tiek izmantotas vairāku iemeslu dēļ: 1) Tā kā bērni arī ēdamzālē ir ļoti aktīvi, no apgāšanās un kritieniem nav pasargāti neviena materiāla trauki. Katrs kritiens stikla glāzei (gadījumā, ja tā tomēr nesaplīst) rada bojājumus, robiņus uz malām. Tas ir bīstami veselībai. Lai nodrošinātu, ka bērni nesagriežas vai nesavainojas, ik dienu būtu jāizmet un no jauna jāiepērk noteikts daudzums glāžu. Tā kā ēdināšanas pakalpojumu cena nav mainījusies daudzus gadus, bet citas izmaksas cēlušās vairākkārtīgi, šādu risinājumu (jaunu glāžu iegādi katru dienu) piedāvāt diemžēl nevaram. 2) Otrs iemesls ir ātrums. Darbiniekiem jāspēj ātri novākt, nomazgāt un no jauna galdus uzklāt. Glāžu mazgāšana un slaucīšana šos darbus krietni aizkavē. Estētisku iemeslu dēļ glāzes nedrīkst tikai nomazgāt un ļaut tām nožūt, tās noteikti ir jānoslauka. Ļoti ceram uz vecāku sapratni un aicinām bērnus uz apdomīgu uzvedību ēdamzālē. Katra ēdienreize paredzēta tās izbaudīšanai, arī skolā pusdienām atvēlēts gana daudz laika, lai process noritētu mierīgi un bez steigas, netraucējot citus pusdienotājus un neradītu citas "avārijas" situācijas."

Agrita Podniece

Labdien, Vai zemes īpašnieks (Pļavu ielā 3) drīkst aizbērt ielas grāvi, lai ūdens krātos uz ielas un bojātu tās segumu? Vai ielām nav nekādas aizsargjoslas? Kas pilsētā kontrolē šādas darbības?
Labdien! Pļaviņu novada domē saņemts Jū
su jautājums par grāvja aizbēršanu Pļavu ielā. Pļaviņu novada dome sazinājās ar būvdarbu veicēju un noskaidroja, ka Pļavu ielā tiks veikti zemes planēšanas darbi un notiks teritorijas labiekārtošana. Būvniekam tika uzdots atjaunot pašvaldībai piederošā novadgrāvja funkcionalitāti.

Vjačeslavs Pakalka

Kas tas bija par breeedu????!!! Divaaaanu brauciens?!!!!
"Dīvānu brauciens" ir iedzīvo
tāju grupas īstenots pasākums. Par tā mērķi un sīkāku informāciju aicinām interesēties pie organizatoriem - biedrības "Optimists".

Gundega Grandāne

Labdien, vai Jüs lüdzu varetu pateikt kä un kur es varu Jüsu mäjas lapä atrast Pļaviņu Svētās Pētera baznīcas mäcitäja E-Maila adresi? Tuväkajä laikä gribu ar vinu sazinäties, tachu tä kä dzivoju ärzemes priväti aiziet uz baznicu nevaru.. Gaidishu no Jums kädu atbildi. Paldies jau tagad. Ar cienu - G.Grandane
Labdien!
Mācītāja kontakti atrodami šeit: http://www.plavinunovads.lv/lv/sabiedriba/nevalstiskas-un-religiskas-organizacijas

Lapas