JAUTĀ PAŠVALDĪBAI

Аннина Золото

Ņemot vērā likuma “Par pašvaldībām” 26.panta otrās daļas nosacījumiem, domes lēmumi un domes sēžu protokoli ir publiski pieejami. Domes lēmumus publicē pašvaldības mājaslapā internetā ne vēlāk kā trešajā darbdienā pēc to parakstīšanas dienas. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 37.panta pirmās daļas nosacījumiem, domes sēdes gaitu protokolē. Domes sēdes ieraksta audioformātā, kuru ievieto pašvaldības domes mājaslapā internetā. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 37.panta otrās un trešās daļas nosacījumiem, protokolu paraksta sēdes vadītājs un pašvaldības administrācijas darbinieks — sēdes protokolētājs. Protokolu paraksta ne vēlāk kā piektajā darbdienā pēc sēdes, norādot parakstīšanas datumu. Domes pieņemtos lēmumus paraksta sēdes vadītājs. Jautājums ir par to, kad šis regulējums tiks ievērots, jo, piemēram, uz doto brīdi 2018.gada 2.februārī Pļaviņu mājaslapā ir publiskots tikai 2017.gada 28.decembra Domes sēdes protokols, kas arī netika publiskots ievērojot noteiktos termiņus.
Tehnisku iemeslu dēļ informācijas ieviet
ošana aizkavējās.

яєьєка іћапөңа

Labdien, vēlētos uzzināt kādi ir Pļaviņu novada ieguvumi no ES, vai arī kur tos var atrast.
Labdien! Jautājums ir ļoti apjomīgs.
Projektu, kas īstenoti ar Eiropas Savienības atbalstu, šo gadu laikā bijis ļoti daudz. Ar tiem var iepazīties pašvaldības publiskajos pārskatos. Piem., šeit pieejama informācija par 2016. gadā īstenotiem projektiem ar Valsts un ES atbalstu: http://www.plavinunovads.lv/sites/default/files/photo_and_files/dokumenti/pub_parskati/publiskais-parskats-2016_gala.pdf. Līdzīgi var aplūkot visus gada pārskatus no 2007.-2016. gadam: http://www.plavinunovads.lv/lv/pasvaldiba/publiskie-parskati

Normunds Gravitis

Sveiki. Cik vajag litrus izdzet spirta vai nopīpēt kilogramus zāles lai piedirstu 5 tonnas sūdu diennaktī?
Labdien! Ar Ministru kabineta noteikumi
em par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu un apsaimniekošanu var iepazīties šeit: https://likumi.lv/doc.php?id=291947

Ojars Silins

Labdien. Vēlētos uzzināt cik no tehnikas operatoriem ir stipri piesaistīti ar deputātu palidzibu un kapc acimredzami vāji strādā. P.S. Protams ka Es gribētu viņu vietā Strādāt
Labdien!
Lūdzam precizēt Jūsu jautājumu!

Madara Mola

Labdien !!! Gribetos lai biezak apsekojat Vidzemes ielas celu .Cik var lapit bedrites vienreiz varetu sataisit celu lai nevajdzetu katru menesi bedrites lapit .
Labdien!
Kā ziņots jau iepriekš Vidzemes ielas rekonstrukcija tiks pabeigta šogad. Iestājoties piemērotiem laikapstākļiem, notiks melnā seguma uzklāšana. Līdz tam notiks "bedrīšu lāpīšana".

Alvis Spēlmanis

Pļaviņu novada ir Aiviekstes pagasta Maiļupsala - apdzīvota vieta. Kā- pēc nav uzlikta ceļa zīme MAIĻUPSALA ? Mazākām apdzīvotām vietām ,tādām kā ĪVĀNI, ĶŪĢI ir. Zīme vajadzīga lai disciplinētu autovadītājus . Nebūtu tik daudz putekļu, drošāka iešana gājējiem it sevišķi bērniem. A.Spēlmanis
Labdien! V924 Pļaviņas- Krievciems ir v
alsts vietējās nozīmes autoceļš. Pašvaldība nav tiesīga lemt par zīmju uzstādīšanu uz tā. Lūdzam vērsties Latvijas Valsts ceļi Aizkraukles nodaļā.

Lapas