Kapličas noma Pļaviņu novada kapsētās

Kapličas noma Pļaviņu novada kapsētās
Pakalpojuma īss apraksts
Kapliča tiek iznomāta šādās kapsētās:
Brīvkapos – Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā;
Rīteru kapos – Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā;
Vietalvas kapos – Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā;
Bārukalna kapos – Pļaviņās, Pļaviņu novadā.
Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē – pie kapsētas kapu pārziņa.
Bārukalna kapos – pārzinis Juris Ikaunieks, tel.28320904;
Brīvkapos – pārzinis Āris Ramats, tel.29571126,
Rīteru kapos – Klintaines pagasta pārvaldes vadītāja Ligita Arnīte, tel.29422455,
Vietalvas kapos – pārzine Ludmila Heidere, tel.28305108.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
Dzimtsarakstu iestādes izdota miršanas apliecība, izziņa vai izraksts no miršanas reģistra.
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
Pļaviņu novada domes 2016. gada 29. septembra noteikumi  “Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu aprēķināšanas kārtība”.
Pakalpojuma maksa
Kapličas noma bēru ceremonijai Brīvkapos, Rīteru kapos, Vietalvas kapos – EUR 8,47;
Kapličas noma diennaktī Brīvkapos, Rīteru kapos, Vietalvas kapos – EUR 1,69 diennaktī;
Bārukalna kapu kapličas izmantošana sēru ceremonijas laikā – EUR 12,10.
 
 
Maksas apmaksa jāveic pirms pakalpojuma saņemšanas Pļaviņu novada domes kasē, VAS “Latvijas Pasts”, vai jebkurā bankā.
Pakalpojuma saņemšana
Klātienē – pie attiecīgās kapsētas pārziņa.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
1 darba diena.
Pašvaldības kontaktpersona
Kapsētu pārziņi:
Bārukalna kapos – pārzinis Juris Ikaunieks, tel.28320904;
Ķūģu kapos, Krūmēnu kapos – Aiviekstes pagasta pārvaldes vadītāja Giedre Zvirgzdiņa, tel.27826151;
Brīvkapos – pārzinis Āris Ramats, tel.29571126,
Rīteru kapos – Klintaines pagasta pārvaldes vadītāja Ligita Arnīte, tel.29422455,
Vietalvas kapos – pārzine Ludmila Heidere, tel.28305108.
Iesnieguma veidlapa