Darbinieki

PĻAVIŅU NOVADA DOMES DARBA LAIKS:
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
no plkst. 8.30 līdz 17.00
ar pusdienas laiku
no plkst. 12.30 līdz 13.00
Ceturtdiena
no plkst. 8.30 līdz 19.00
ar pusdienas laiku
no plkst. 12.30 līdz 13.00
Piektdiena
no plkst. 8.30 līdz 15.00
ar pusdienas laiku
no plkst. 12.30 līdz 13.00

 

DARBINIEKI:
Priekšsēdētājs Aigars Lukss
tel. 65133866, mob. tel. 20149135,
 aigars.lukss@plavinas.lv 
Pieņem apmeklētājus:
Pļaviņu novada domē, 26. kabinetā
Priekšsēdētāja vietnieks Andris Ambainis
mob. tel. 25207555
Domes izpilddirektors Aivars Bardovskis
 tel. 65133860, mob. tel. 26462756
aivars.bardovskis@plavinas.lv 
Pieņem apmeklētājus: 
Pļaviņu novada domē, 3. kabinetā,
pirmdienās no plkst. 9.30 līdz 12.30
trešdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00 
Lietvede Olita Znotiņa
tel. 65133854
Iepirkumu speciāliste Ineta Kaļva
tel.65133858, mob. tel. 27870290
Personāla speciāliste Ērika Cielava
tel. 65133852
Juriste Ilga Visocka
tel. 65133854
Teritoriju attīstības nodaļas vadītājs Helmuts Banders
tel. 65134801
Projektu vadītāja Lita Lietaviete
tel. 65134801
Izglītības darba speciālistes p.i. Līga Ostrovska
mob. tel. 29146136
Sekretāre Kristīne Laizāne
tel. 65133054, mob. tel. 29299719
Īpašumu nodaļas vadītāja Zīlīte Sūruma
tel. 65133855
Tehniskā sekretāre Ingūna Briežkalne - Jansone
tel. 65133855
Īpašumu nodaļas speciāliste Sanita Grabāne
tel. 65133855
Tirgus pārvaldniece, uzņēmējdarbības attīstības speciāliste Elita Kaņepēja
mob. tel. 27873332
Saimniecības vadītājs, sagādnieks, šoferis Juris Kupčs
mob. tel. 26571667
Jaunatnes lietu speciālists
tel. 65134040
Darba aizsardzības speciālists Jurijs Maškovs mob. tel. 29474196
jurijs.maskovs@plavinas.lv
Labiekārtošanas dienesta vadītāja Alda Zenfa
mob. tel. 29434984
Kapu pārzinis Juris Ikaunieks
mob. tel. 28320904
Darba laiks no 8.00 līdz 16.00
Brīvdienas – svētdiena un pirmdiena

 

TŪRISMA, SPORTA UN SABIEDRISKO ATTIECĪBU NODAĻA:

Tūrisma, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Rasa Siliņa

mob. tel. 25661300
Tūrisma attīstības speciāliste Zaiga Bonda
mob. tel. 22000981
Sabiedrisko attiecību speciāliste Santa Vucāne
mob. tel. 25719333

 

CENTRALIZĒTĀ GRĀMATVEDĪBA:

Galvenā grāmatvede Gaļina Grišuļonoka
tel. 65133850
Algu grāmatvede Kristīne Bērziņa
tel. 65133856,
Ekonomiste, galvenās grāmatvedes vietniece Rita Zvirbule
tel. 65133856,
Debitoru grāmatvede Inna Jermakova
tel. 65133859,
Kreditoru grāmatvede Aiga Daugaviete
tel. 65133861,
Pamatlīdzekļu uzskaites grāmatvede Ilona Āboliņa
tel. 65133857,
Kasiere Velta Pujāte
tel. 65133863,
Nodokļu administratore Jana Kupča
tel. 65133851,

 

DZIMTSARAKSTU NODAĻA:

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Vija Liepiņa
tel. 65133865, mob. tel. 28616815,
Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās     10.00 - 12.30; 13.00 - 17.00
Otrdienās       -------------------------------
Trešdienās     08.30 - 12.30; 13.00 - 17.00
Ceturtdienās   08.30 - 12.30; 13.00 - 19.00
 Piektdienās    08.30 - 12.30; 13.00 - 15.00
Sestdienās - ceremonijas (saskaņā ar iesniegumiem)
Laulības pēc iesnieguma iesniedzēju vēlēšanās tiek reģistrētas arī citās darba dienās