Darbinieki

PĻAVIŅU NOVADA DOMES DARBA LAIKS:
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
no plkst. 8.30 līdz 17.00
ar pusdienas laiku
no plkst. 12.30 līdz 13.00
Ceturtdiena
no plkst. 8.30 līdz 19.00
ar pusdienas laiku
no plkst. 12.30 līdz 13.00
Piektdiena
no plkst. 8.30 līdz 15.00
ar pusdienas laiku
no plkst. 12.30 līdz 13.00

 

DARBINIEKI:
Priekšsēdētājs
Aigars Lukss
tel. 65133866, mob. tel. 20149135
Pieņem apmeklētājus Pļaviņu novada domē, 26. kabinetā
Priekšsēdētāja vietnieks
Andris Ambainis
tel. 65134837, mob. tel. 25207555
Domes izpilddirektors
Aivars Bardovskis
tel. 65133860, mob. tel. 26462756
Pieņem apmeklētājus Pļaviņu novada domē, 3. kabinetā
pirmdienās no plkst. 9.30 līdz 12.30
trešdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00
Juriste
Ilga Visocka
tel. 65133854
Lietvede
Madara Ūdre 
tel. 65133854
Sekretāre
Agita Avotiņa
tel. 65133054, mob. tel. 29299719
Personāla speciāliste
Ērika Cielava
tel. 65133852
Darba aizsardzības speciālists
Jurijs Maškovs
mob. tel. 29474196
jurijs.maskovs@plavinas.lv
Uzņēmējdarbības attīstības speciāliste, tirgus pārvaldniece
Elita Kaņepēja
mob. tel. 27873332
Izglītības darba speciāliste
Ilona Lazda
mob. tel. 29146136
Jaunatnes lietu speciāliste
Eva Lasmane
mob. tel. 25756290
eva.lasmane@plavinas.lv
Labiekārtošanas dienesta vadītāja
Alda Zenfa
mob. tel. 29434984
Kapu pārzine
Alla Lakstīgala
mob. tel. 28320904
Darba laiks no 8.00 līdz 16.00
Brīvdienas – svētdiena un pirmdiena
ĪPAŠUMU NODAĻA:
Īpašumu nodaļas vadītāja
Zīlīte Sūruma
mob. tel. 29388675
Īpašumu nodaļas speciāliste
Sanita Grabāne
mob. tel. 29388675
Sekretāre
Ingūna Briežkalne-Jansone
mob. tel. 29388675
Nodokļu administratore
Jana Kupča
tel. 65133851
jana.kupca@plavinas.lv
TERITORIJU ATTĪSTĪBAS NODAĻA:
Teritoriju attīstības nodaļas vadītājs
Helmuts Banders
tel. 65134801
Projektu vadītāja
Olita Znotiņa
tel. 65134801
Iepirkumu speciāliste
Ineta Kaļva
tel. 65133858, mob. tel. 27870290

ineta.kalva@plavinas.lv

TŪRISMA, SPORTA UN SABIEDRISKO ATTIECĪBU NODAĻA:
Tūrisma, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 
Rasa Siliņa
mob. tel. 25661300
rasa.silina@plavinas.lv

Tūrisma attīstības speciāliste
Līva Kotina

mob. tel. 22000981
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Jana Juste
mob. tel. 25719333
CENTRALIZĒTĀS GRĀMATVEDĪBAS NODAĻA:

Galvenā grāmatvede
Gaļina Grišuļonoka

tel. 65133850
Ekonomiste,
galvenās grāmatvedes vietniece

Rita Zvirbule
tel. 65133856
Algu grāmatvede
Kristīne Bērziņa
tel. 65133856,
Debitoru grāmatvede
Inna Jermakova
tel. 65133859
Pamatlīdzekļu uzskaites grāmatvede
Ilona Āboliņa
tel. 65133857
Grāmatvede
Velta Pujāte
tel. 65133863
PĻAVIŅU NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA:
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Vija Liepiņa

tel. 65133865, mob. tel. 28616815
vija.liepina@plavinas.lv, dzimtsaraksti@plavinas.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās     10.00-12.30; 13.00-17.00
Otrdienās          -------------------------------
Trešdienās     8.30-12.30; 13.00-17.00
Ceturtdienās  8.30-12.30; 13.00-19.00
Piektdienās    8.30-12.30; 13.00-15.00
Sestdienās - ceremonijas (saskaņā ar iesniegumiem)
Laulības pēc iesnieguma iesniedzēju vēlēšanās tiek reģistrētas arī citās darba dienās!