Iestādes

Pašvaldības policija
Juridiskā adrese Daugavas iela 54, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120
Pašvaldības policijas priekšnieks Ainis Liepiņš
Tālruņi  tel. 65134104, mob. tel. 26458996
E-pasts ainis.liepins@plavinas.lv
Pašvaldības policijas inspektore Kristīne Zaprauska
Iestādes darba laiks Darbdienās: 8.00-16.30
Pieņemšanas laiki
Pirmdienas: 9.00-12.00
Piektdienas: 13.00-16.00

 

Sociālās aprūpes centrs "Pļaviņas"
Juridiskā adrese Daugavas iela 54, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120
Vadītāja Ņina Maškova, nina.maskova@plavinas.lv
Tālruņi tel. 65134001
E-pasts soc.apr.centrs@plavinas.lv
Faksa numurs 65134001
Iestādes darba laiks Diennakts
Pieņemšanas laiks Darbadienas: 8.00-15.00
Ceturtdienas: 10.00-15.00

 

Pļaviņu novada kultūras centrs
Juridiskā adrese Daugavas iela 49, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120
Vadītāja direktore Astrīda Davidova
Kultūras pasākumu vadītāja Kristīne Rulle
Tālruņi tel. 65134307, mob. tel. 29251711
E-pasts astrida.davidova@plavinas.lv
Faksa numurs 65134358 / 65133052
Iestādes darba laiks Pirmdienas, svētdienas - nestrādā,
pārējās darbdienās: 11.00-17.00,
amatiermākslas kolektīvu darbības un pasākumu norises laikā
Pieņemšanas laiks kultūras centra darba laikā
Vietalvas pagasta kultūras darba organizatore Agita Lindenberga
Tālrunis mob. tel. 25633906
E-pasts agita.lindenberga@plavinas.lv
Darba laiks Pieņemšanas laiks 
Vietalvas pagasta pārvaldē:
Trešdienas: 10.00-13.00
Piektdienas: 10.00-13.00
Klintaines pagasta kultūras darba organizatore Kristīne Ginaite
Tālrunis mob. tel. 29927988
E-pasts kristine.ginaite@plavinas.lv
Darba laiks Pieņemšanas laiks Klintainē:
Otrdienas: 13.00-17.00
Ceturtdienas: 9.00-13.00

 

 Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centrs „Pepija”
Juridiskā adrese Daugavas iela 50, Pļaviņu novads, Pļaviņas, LV-5120 (2. stāvs)
Vadītāja Tatjana Zagorska
Tālruņi mob. tel.22014412
E-pasts tatjana.zagorska@plavinas.lv
Iestādes darba laiks Pirmdiena: 12.00-18.00
Otrdiena: 12.00-18.00
Trešdiena: 12.00-18.00
Ceturtdiena: 12.00-18.00
Piektdiena: 12.00-18.00

 

 Jauniešu iniciatīvu centrs "Ideja"
Juridiskā adrese Daugavas iela 50, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120
Vadītāja Eva Lasmane
Tālruņi mob. tel. 25756290
E-pasts eva.lasmane@plavinas.lv
Iestādes darba laiks Pirmdiena: slēgts
Otrdiena: 15.00-20.00
Trešdiena: 15.00-20.00
Ceturtdiena: 15.00-20.00
Piektdiena: 15.00-20.00
Sestdiena: 12.00-17.00
Svētdiena: slēgts
Pieņemšanas laiks Otrdienas: 14.00-15.00

 

Pļaviņu novada bibliotēka ar filiālēm: Pļaviņu bērnu bibliotēka, Klintaines pagasta bibliotēka, Aiviekstes pagasta bibliotēka, E. Prūsas Vietalvas pagasta bibliotēka, Gostiņu bibliotēka

Juridiskā adrese Daugavas iela 49, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120
Vadītāja Ineta Grandāne
Tālruņi mob. tel. 28670664
E-pasts biblioteka@plavinas.lvineta.grandane@plavinas.lv
Iestādes darba laiks Darbdienas: 9.00-18.00
Sestdienas: 9.00-15.00

 

Pļaviņu novada bibliotēkas filiāle Klintaines pagasta bibliotēka
Juridiskā adrese "Kūlīši", Klintaines pagasts, Pļaviņu novads, LV-5120
Vadītāja Alita Kluša
Tālruņi mob. tel. 29485573
E-pasts alita.klusa@plavinas.lv
Iestādes darba laiks Pirmdiena: 8.00-12.00; 13.00-17.00 
Otrdiena: 8.00 - 12.00; 13.00-18.00 
Trešdiena: 8.00-12.00; 13.00-18.00 
Ceturtdiena: 8.00-14.00 
Piektdiena: 8.00-16.00
Katra mēneša trešajā trešdienā no plkst. 10.00 līdz 12.00 - izbraukums pie Rīteru ciema lasītājiem.

 

Pļaviņu novada bibliotēkas filiāle Aiviekstes pagasta bibliotēka
Juridiskā adrese 1. maija iela 6, Aiviekstes pagasts, Pļaviņu novads, LV-5120
Vadītāja Santa Rimeiķe
Tālruņi tel. 65134264
E-pasts biblioteka@plavinas.lv
Iestādes darba laiks
Pirmdiena: 9.00-12.00
Otrdiena: 9.00-12.00
Trešdiena: 9.00-12.00
Ceturtdiena, piektdiena, sestdiena, svētdiena: bibliotēka slēgta

 

Pļaviņu novada bibliotēkas filiāle Gostiņu bibliotēka
Juridiskā adrese Lielā ielā 19, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120
Vadītāja Daina Vikle
Tālrunis tel. 65133063
E-pasts daina.vikle@plavinas.lv
Iestādes darba laiks Darbdienas: 10.00-18.00
Sestdiena, svētdiena: bibliotēka slēgta
Sanitārās stundas - katra mēneša pēdējā ceturtdienā no plkst. 10.00 līdz 13.00

 

Pļaviņu novada bibliotēkas filiāle E.Prūsas Vietalvas pagasta bibliotēka
Juridiskā adrese  "Pagastmāja", Vietalva, Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads, LV-5109
Vadītājs  Jānis Usāns
Tālruņi tel. 29420733
E-pasts   janis.usans@plavinas.lv
Iestādes darba laiks
Pirmdiena, otrdiena, trešdiena: 9.00-17.00     
Ceturtdiena: 9.00-19.00
Piektdiena: 9.00-15.00
Sestdiena, svētdiena: bibliotēka slēgta

Katra mēneša pēdējā ceturtdienā no plkst. 9.00 līdz 14.00 - metodiskās stundas (šajā laikā bibliotēka apmeklētājiem slēgta).

 

Pļaviņu novada bibliotēkas filiāle, Pļaviņu novada bērnu bibliotēka

Juridiskā adrese Rīgas iela 11a, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120
Vadītāja Gunta Grandāne
Tālruņi mob. tel. 26519888
E-pasts gunta.grandane@plavinas.lv
Iestādes darba laiks Darbdienas: 9.00-18.00
Sestdiena, svētdiena: bibliotēka slēgta
Pieņemšanas laiks Darbdienas: 10.00 - 18.00

 

Klintaines pagasta pārvalde
 Juridiskā adrese:  „Kūlīši”, Klintaines pagasts, Pļaviņu novads, LV-5129
 Vadītājs:  Giedre Zvirgzdiņa
 Tālruņi: mob. tel. 27826151
 E-pasts:   giedre.zvirgzdina@plavinas.lv
 Vadītājas pieņemšanas laiks: Trešdiena 9.00 - 11.00
(vai iepriekš vienojoties)
Iestādes darba laiks:  Pirmdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
 Otrdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
 Trešdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
 Ceturtdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 19.00
 Piektdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 15.00
 Pakalpjumu saņemšanas vieta: Klintaines pagasta bibliotēka
mob.tel.  29422455
(bibliotēkas darbinieku prombūtnes laikā pakalpojumi pieejami Pļaviņu novada bibliotēkā vai Pļaviņu novada domē)

 

Vietalvas pagasta pārvalde
 Juridiskā adrese:  „Pagastmāja”, Vietalva, Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads, LV-5109
 Vadītājs  Giedre Zvirgzdiņa
Tālruņi: mob. tel. 27826151
 E-pasts:   giedre.zvirgzdina@plavinas.lv
  Vadītājas pieņemšanas laiks:  Otrdiena 9.00 - 11.00
 (vai iepriekš vienojoties)
Iestādes darba laiks:  Pirmdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
  Otrdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
  Trešdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
  Ceturtdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 19.00
  Piektdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 15.00
Pakalpojumu saņemšanas vieta: Vietalvas pagasta bibliotēka 
mob.tel.  29420733
(bibliotēkas darbinieku prombūtnes laikā pakalpojumi pieejami Pļaviņu novada bibliotēkā vai Pļaviņu novada domē)

 

Aiviekstes pagasta pārvalde
 Juridiskā adrese: 1. maija iela-6, Aiviekstes pagasts, Pļaviņu novads, LV-5129
 Vadītājs:  Giedre Zvirgzdiņa
 Tālruņi:  mob. tel. 27826151
 E-pasts:  giedre.zvirgzdina@plavinas.lv
 Vadītājas pieņemšanas laiks:  Pirmdiena 9.00 - 11.00
(vai iepriekš vienojoties)
Iestādes darba laiks:  Pirmdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
 Otrdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
 Trešdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
 Ceturtdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 19.00
 Piektdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 15.00
Pakalpojumu saņemšanas vieta: bibliotēkas darbinieku prombūtnes laikā pakalpojumi pieejami Gostiņu bibliotēkā, Pļaviņu novada bibliotēkā vai Pļaviņu novada domē

 

Sociālais dienests

Sociālā dienesta vadītāja
Eva Zeipe-Mača
Daugavas iela 4, Pļaviņas
tel. 65133864, mob. tel. 26132846
socdienests@plavinas.lv        
Pirmdienās 14.00-16.00
Ceturtdienās 10.00-12.00; 14.00-18.30
Sociālā darbiniece
Rasma Kupča
Daugavas iela 4, Pļaviņas
mob. tel. 28390388
rasma.kupca@plavinas.lv
Pirmdienās 10.00-12.00; 14.00-16.00
Otrdienās 10.00-12.00; 14.00-16.00
Ceturtdienās 10.00-12.00; 14.00-18.00
Klintaines pagasta
sociālās palīdzības organizatore
Valentīna Čulkstēna
„Kūlīši”, Klintaines pagasts
mob. tel. 26121339
valentina.culkstena@plavinas.lv       
Pirmdienās 9.00-12.00; 14.00-16.30
Trešdienās 10.00-12.00; 14.00-16.30
Vietalvas pagasta sociālās
palīdzības organizatore
Līga Andersone
„Pagastmāja”, Vietalvas pagasts
mob. tel. 27838922
liga.andersone@plavinas.lv
Otrdienās 9.00-12.00; 14.00-16.00
Ceturtdienās 9.00-12.00; 14.00-18.30
Sociālā darbiniece
Aija Balode
Daugavas iela 4, Pļaviņas,
mob. tel. 28322241
Pirmdienās 10.00-12.00; 14.00-16.00
Ceturtdienās 10.00-12.00; 14.00-18.00
Sociālais dienests piektdienās apmeklētājus nepieņem!

 

Bāriņtiesa

Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Maruta Zālīte

Apmeklētājus pieņem 1. maija ielā 10-7, Pļaviņās, Pļaviņu novadā 
         Otrdienās 9.00-12.00 
         Ceturtdienās 14.00-18.00 
 tel. 65133853, mob. tel. 29359844
Pļaviņu novada bāriņtiesas locekle, priekšsēdētājas vietniece Aļona Vaņuhova
Aiviekstes pagasta apmeklētājus pieņem 1. maija ielā 10-7, Pļaviņās, Pļaviņu novadā
Pirmdienās 13.00-17.00
Piektdienās 8.30-12.30 
tel. 65133853
Pļaviņu novada bāriņtiesas locekle Vija Miķelsone
Klintaines pagasta iedzīvotājus pieņem „Kūlīšos”, Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā 
         Pirmdienās 8.00-12.00 
         Ceturtdienās 14.00-18.00 
tel. 65133853 
Pļaviņu novada bāriņtiesas locekle Sandra Paļčevska
Vietalvas pagasta iedzīvotājus pieņem „Pagastmājā”, Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā 
         Pirmdienās 14.00-18.00 
         Ceturtdienās 14.00-18.00 
tel. 65133853

 

Pļaviņu novada ģimnāzija
Adrese Daugavas iela 101, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120
Direktore Ilze Luksa
Tālruņi 28357322, 65133848
E-pasts
Interneta mājas lapa www.png.edu.lv
Kontakti: 
Skolas kanceleja - Sanita Bērziņa, skola@png.edu.lv28357322, 65133848
 
Skolas direktore - Ilze Luksa,  ilze.luksa@png.edu.lv, 29396188, 65133844
 
Direktores vietniece izglītības jomā - Lana Ivanova, lana.ivanova@png.edu.lv28352541
 
Direktores vietniece audzināšanas darbā - Jolanta Nīcgalejolanta.nicgale@png.edu.lv26522349
 
Direktores vietniece informātikas jautājumos - Vineta Platgalve, vineta.platgalve@png.edu.lv, 29126963
Direktores vietniece saimnieciskajos jautājumos - Santa Kupča, santa.kupca@png.edu.lv28664700
 
Saimniecības struktūrvienības vadītājs filiālē Odzienā - Normunds Kupčs, normunds.kupcs@png.edu.lv
 
Izglītības psihologs - Dzintra Vanaga, dzintra.vanaga@png.edu.lv, 26350461
 
Sociālais pedagogs - Sanita Fjodorova, sanita.fjodorova@png.edu.lv20292493
Pieņemšanas laiki
Direktore Ilze Luksa:
Pirmdien 15.00 – 16.00
Ceturtdien 9.30 – 10.30

Direktores vietniece izglītības jomā Lana Ivanova: 
Pirmdien 14.30 – 15.30
Ceturtdien 8.00 – 9.00

Direktores vietniece izglītības jomā audzināšanas darbā Jolanta Nīcgale:
Pirmdien 14.00 – 15.00 

Ceturtdien 9.00 – 10.00

Direktores vietniece informātikas jautājumos Vineta Platgalve: 
Pirmdien 8.20-9.20
Trešdien 14.00 – 15.00

Direktores vietniece saimnieciskajā darbā Santa Kupča:
Otrdien 14.00 – 15.00
Piektdien 9.00 – 10.00

Īstenotās izglītības programmas
 • Pamatizglītības programma (kods 21011111).
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011).
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 31013011).
 
Pļaviņu Mūzikas skola
Adrese Daugavas iela 50 , Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV – 5120
Direktore Dita Ārgule
Tālruņi 20209812
E-pasts dita.argule@plavinas.lv
Iestādes darba laiks

Nenormēts, pedagogi strādā pēc stundu saraksta

Pieņemšanas laiks Pēc iepriekšējas vienošanās
Īstenotās izglītības programmas

Profesionālās ievirzes izglītības programmas:

 1. Taustiņinstrumentu spēle:  Klavierspēle, Akordeona spēle 
 2. Pūšaminstrumentu spēle: Flautas spēle, Saksofona spēle, Klarnetes spēle, Eifonija spēle, Trombona spēle 
 3. Stīgu instrumentu spēle: Vijoles spēle
 4. Vokālā mūzika. Kora klase.

Interešu izglītības programmas pirmsskolas un jaunāko klašu vecuma bērniem:

 1. Mūzikas studija “Skaņu varavīksne”
 2. “Mūzikas instrumenta spēle un vokālo iemaņu pamati” 

Pieaugušo neformālā tālākizglītība mūzikas instrumentu spēlē un dziedāšanā.

 
Pļaviņu Mākslas skola
Adrese Daugavas iela 97, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120
Direktore Iveta Ušacka
Tālruņi mob. tel. 29207313
E-pasts iveta.usacka@plavinas.lv
Iestādes darba laiks

Direktore katru darba dienu 9.00-13.00 un 14.00-18.00;
mācību stundas un interešu izglītības nodarbības notiek saskaņā ar skolas stundu sarakstu

Pieņemšanas laiks Ceturtdien 9.00-11.00 (vai pēc iepriekšējas vienošanās)
Īstenotā izglītības programma

Profesionālās ievirzes izglītības programma "Vizuāli plastiskā māksla" (programmas kods 20V21101)

Interešu programmas:

 • pirmsskolas vecuma audzēkņiem - "Mazā darbnīca -1", "Mazā darbnīca -2"
 • pieaugušajiem - "Studija"

 

Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestāde "Jumītis" ar filiālēm "Bērziņš", "Zīļuks"
Juridiskā adrese 1. maija iela 4, "Kriškalni", Aiviekstes pagasts, Pļaviņu novads, LV-5120
Vadītāja Vizma Mūrniece
Tālruņi
65134129; 25623913
E-pasts jumitis@plavinas.lv
vizma.murniece@plavinas.lv
Iestādes darba laiks Darba dienās 7.00-19.00
Sestdienās, svētdienās - brīvs
Pieņemšanas laiks Pirmdiena 8.30-11.00, 
Ceturtdiena 15.30-18.00
Vai iepriekš vienojoties
Izglītības programma Īsteno pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111
Logopēda darba laiks
Pirmdiena 7.00-12.00
Trešdiena 7.00-12.00
Piektdiena 7.00-12.00
Interešu izglītība

Deju pulciņš (vecāku finansējums) pirmdienās un trešdienās

 

Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestādes "Jumītis" filiāle "Zīļuks”

Juridiskā adrese "Pagastmāja", Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads, LV-5109
Vadītājas vietniece izglītības un saimniecības jomā Maija Zdanovska
Tālruņi 25624035
E-pasts maija.zdanovska@plavinas.lv
Iestādes darba laiks
Darba dienās 7.00 – 18.00
Sestdienās, svētdienās - brīvs
Pieņemšanas laiks
Pirmdiena 8.00 - 12.00
Ceturtdiena 13.00 - 15.00
vai iepriekš vienojoties
Izglītības programma Īsteno pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111
Logopēda darba laiks 2x mēnesī trešdienās

 

Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestādes "Jumītis" filiāle "Bērziņš”

Juridiskā adrese Rīgas iela 11A, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120
Vadītājas vietniece izglītības un saimniecības jomā Līga Ostrovska
Tālruņi 65134153, 25622835
E-pasts liga.ostrovska@plavinas.lv
Iestādes darba laiks Darba dienās 7.00-19.00
Sestdienās, svētdienās - brīvs
Pieņemšanas laiks
Otrdiena 9.00-11.00 
Ceturtdiena 16.00-18.00
vai iepriekš vienojoties
Izglītības programma Īsteno pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111
Logopēda darba laiks
Pirmdiena 14.00-19.00
Trešdiena  14.00-19.00
Ceturtdiena 14.00-19.00

 

Vēlēšanu komisija

Kristīne Ginaite, priekšsēdētāja, e-pasts: kristineginaite@inbox.lv, mob.t.: 29927988

Marina Freija, sekretāre, e-pasts: marina.freija@gmail.com, mob.t.: 26401120

Anete Lasmane

Vija Liepiņa

Inna Jermakova

Ilona Āboliņa