Iestādes

Pašvaldības policija
Juridiskā adrese Daugavas iela 54, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120
Pašvaldības policijas priekšnieks Ainis Liepiņš, ainis.liepins@plavinas.lv
Tālruņi  tel. 65134104, mob. tel. 26458996
E-pasts  p.policija@plavinas.lv
Pašvaldības policijas inspektors Jegors Zaharcovs, jegors.zaharcovs@plavinas.lv
Iestādes darba laiks Darbdienās: 8.00-16.30
Pieņemšanas laiki
Pirmdienas: 9.00-12.00
Piektdienas: 13.00-16.00

 

Sociālās aprūpes centrs "Pļaviņas"
Juridiskā adrese Daugavas iela 54, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120
Vadītāja Ņina Maškova, nina.maskova@plavinas.lv
Tālruņi tel. 65134001
E-pasts soc.apr.centrs@plavinas.lv
Faksa numurs 65134001
Iestādes darba laiks Diennakts
Pieņemšanas laiks Darbadienas: 8.00-15.00
Ceturtdienas: 10.00-15.00

 

Pļaviņu kultūras centrs
Juridiskā adrese Daugavas iela 49, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120
Vadītāja direktore Astrīda Davidova
Kultūras pasākumu vadītāja Kristīne Rulle
Tālruņi tel. 65134307, mob. tel. 29251711
E-pasts astrida.davidova@plavinas.lv
Faksa numurs 65134358 / 65133052
Iestādes darba laiks Pirmdienas, svētdienas - nestrādā,
pārējās darbdienās: 11.00-17.00,
amatiermākslas kolektīvu darbības un pasākumu norises laikā
Pieņemšanas laiks kultūras centra darba laikā
Vietalvas pagasta kultūras darba organizatore
Ineta Brašus
Tālrunis mob. tel. ​25638210
E-pasts ineta.brasus@plavinas.lv
Darba laiks Pieņemšanas laiks 
Vietalvas pagasta pārvaldē
Otrdienas: 9.00 - 13.00
Ceturtdienas: 12.00 - 16.00
Klintaines pagasta kultūras darba organizatore Kristīne Ginaite
Tālrunis mob. tel. 29927988
E-pasts kristine.ginaite@plavinas.lv
Darba laiks Pieņemšanas laiks Klintainē:
Otrdienas: 13.00-17.00
Ceturtdienas: 9.00-13.00

 

 Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centrs „Pepija”
Juridiskā adrese Daugavas iela 50, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120 (2. stāvs)
Vadītāja Tatjana Zagorska-Udaļcova
Tālruņi mob. tel.22014412
E-pasts tatjana.zagorska@plavinas.lv
Iestādes darba laiks Pirmdiena: 12.00-18.00
Otrdiena: 12.00-18.00
Trešdiena: 12.00-18.00
Ceturtdiena: 12.00-18.00
Piektdiena: 12.00-18.00

 

 Jauniešu iniciatīvu centrs "Ideja"
Juridiskā adrese Daugavas iela 50, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120
Vadītāja Evita Petenko
Tālruņi 22354812 
E-pasts evita.petenko@plavinas.lv
Iestādes darba laiks Pirmdiena: 14:00-20:00
Otrdiena: 14.00-20.00
Trešdiena: 14.00-20.00
Ceturtdiena: 14.00-20.00
Piektdiena: Apmeklētājiem slēgts
Sestdiena: slēgts
Svētdiena: slēgts
Pieņemšanas laiks Otrdienas: 14.00-15.00

 

Pļaviņu bibliotēka ar filiālēm: Pļaviņu bērnu bibliotēka, Klintaines pagasta bibliotēka, E. Prūsas Vietalvas pagasta bibliotēka, Gostiņu bibliotēka

Juridiskā adrese Daugavas iela 49, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120
Vadītāja Ineta Grandāne
Tālruņi mob. tel. 28670664
E-pasts biblioteka@plavinas.lvineta.grandane@plavinas.lv
Iestādes darba laiks Darbdienas: 9.00-18.00
Sestdienas: 9.00-15.00

 

Pļaviņu bibliotēkas filiāle Klintaines pagasta bibliotēka
Juridiskā adrese "Kūlīši", Klintaines pagasts, Aizkraukles novads, LV-5120
Vadītāja Alita Kluša
Tālruņi mob. tel. 29485573
E-pasts alita.klusa@plavinas.lv
Iestādes darba laiks Pirmdiena: 8.00 - 17.00
Otrdiena: 8.00 - 16.00
Trešdiena: 8.00 - 16.00
Ceturtdiena: 8.00 - 17.00
Piektdiena: 8.00 - 14.00
Katra mēneša trešajā trešdienā no plkst. 10.00 līdz 12.00 - izbraukums pie Rīteru ciema lasītājiem.

 

Pļaviņu bibliotēkas filiāle Gostiņu bibliotēka
Juridiskā adrese Lielā ielā 19, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120
Vadītāja Aiga Daugaviete
Tālrunis tel. 65133063
E-pasts aiga.daugaviete@plavinas.lv
Iestādes darba laiks Darbdienas: 10.00-18.00
Sestdiena, svētdiena: bibliotēka slēgta
Sanitārās stundas - katra mēneša pēdējā ceturtdienā no plkst. 10.00 līdz 13.00

 

Pļaviņu bibliotēkas filiāle E.Prūsas Vietalvas pagasta bibliotēka
Juridiskā adrese  "Pagastmāja", Vietalva, Vietalvas pagasts, Aizkraukles novads, LV-5109
Vadītājs  Santa Rimeiķe
Tālruņi tel. 65134264
E-pasts  biblioteka@plavinas.lv
Iestādes darba laiks
Pirmdiena, otrdiena, trešdiena: 9.00-17.00     
Ceturtdiena: 9.00-19.00
Piektdiena: 9.00-15.00
Sestdiena, svētdiena: bibliotēka slēgta

Katra mēneša pēdējā ceturtdienā no plkst. 9.00 līdz 14.00 - metodiskās stundas (šajā laikā bibliotēka apmeklētājiem slēgta).

 

Pļaviņu bibliotēkas filiāle, Pļaviņu bērnu bibliotēka

Juridiskā adrese Rīgas iela 11a, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120
Vadītāja Gunta Grandāne
Tālruņi mob. tel. 26519888
E-pasts gunta.grandane@plavinas.lv
Iestādes darba laiks Darbdienas: 9.00-18.00
Sestdiena, svētdiena: bibliotēka slēgta
Pieņemšanas laiks Darbdienas: 10.00 - 18.00

 

Klintaines pagasta pakalpojumu centrs
 Juridiskā adrese:  „Kūlīši”, Klintaines pagasts, Aizkraukles novads, LV-5129
 Vadītājs: Eva Zeipe-Mača
 Tālruņi: mob. tel. 29422455
 E-pasts:   eva.zeipe@plavinas.lv
 Vadītājas pieņemšanas laiks: Trešdiena 9.00 - 11.00
(vai iepriekš vienojoties)
Iestādes darba laiks:  Pirmdiena 8.00 - 12.00; 13.00 - 18.00
 Otrdiena 8.00 - 12.00; 12.45 - 17.00
 Trešdiena 8.00 - 12.00; 12.45 - 17.00
 Ceturtdiena 8.00 - 12.00; 12.45 - 17.00
 Piektdiena 8.00 - 12.00; 12.45 - 15.00
 Pakalpjumu saņemšanas vieta: Klintaines pagasta bibliotēka
(bibliotēkas darbinieku prombūtnes laikā pakalpojumi pieejami Pļaviņu bibliotēkā vai Pļaviņu apvienības pārvaldē)

 

Vietalvas pagasta pakalpojumu centrs
 Juridiskā adrese:  „Pagastmāja”, Vietalva, Vietalvas pagasts, Aizkraukles novads, LV-5109
 Vadītājs  Giedre Zvirgzdiņa
Tālruņi: mob. tel. 27826151
 E-pasts:   giedre.zvirgzdina@plavinas.lv
  Vadītājas pieņemšanas laiks:  Otrdiena 9.00 - 11.00
Ceturtdiena 9.00 - 11.00
 (vai iepriekš vienojoties)
Iestādes darba laiks:  Pirmdiena 8.00 - 12.00; 13.00 - 18.00
 Otrdiena 8.00 - 12.00; 12.45 - 17.00
 Trešdiena 8.00 - 12.00; 12.45 - 17.00
 Ceturtdiena 8.00 - 12.00; 12.45 - 17.00
 Piektdiena 8.00 - 12.00; 12.45 - 15.00
Pakalpojumu saņemšanas vieta: Vietalvas pagasta bibliotēka 
mob.tel.  29420733
(bibliotēkas darbinieku prombūtnes laikā pakalpojumi pieejami Pļaviņu bibliotēkā vai Pļaviņu apvienības pārvaldē)

 

Aiviekstes pagasta pakalpojumu centrs
 Juridiskā adrese: 1. maija iela-6, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novads, LV-5129
 Vadītājs:  Giedre Zvirgzdiņa
 Tālruņi:  mob. tel. 27826151
 E-pasts:  giedre.zvirgzdina@plavinas.lv
 Vadītājas pieņemšanas laiks:  Pirmdiena 9.00 - 11.00
(vai iepriekš vienojoties)
Iestādes darba laiks:  Pirmdiena 8.00 - 12.00; 13.00 - 18.00
 Otrdiena 8.00 - 12.00; 12.45 - 17.00
 Trešdiena 8.00 - 12.00; 12.45 - 17.00
 Ceturtdiena 8.00 - 12.00; 12.45 - 17.00
 Piektdiena 8.00 - 12.00; 12.45 - 15.00
Pakalpojumu saņemšanas vieta: bibliotēkas darbinieku prombūtnes laikā pakalpojumi pieejami Gostiņu bibliotēkā, Pļaviņu bibliotēkā vai Pļaviņu apvienības pārvaldē

 

Sociālais dienests

Sociālā dienesta vadītāja
 
-
Sociālā darbiniece
Rasma Kupča
Daugavas iela 4, Pļaviņas
mob. tel. 28390388
rasma.kupca@plavinas.lv
Pirmdienās 10.00-12.00; 14.00-16.00
Otrdienās 10.00-12.00; 14.00-16.00
Ceturtdienās 10.00-12.00; 14.00-16.30
Klintaines pagasta
sociālās palīdzības organizatore
-
Vietalvas pagasta sociālās
palīdzības organizatore
Līga Andersone
„Pagastmāja”, Vietalvas pagasts
mob. tel. 27838922
liga.andersone@plavinas.lv
Otrdienās 9.00-12.00; 14.00-16.00
Sociālā darbiniece
Aija Balode
Daugavas iela 4, Pļaviņas,
mob. tel. 28322241
Pirmdienās 10.00-12.00; 14.00-18.00
Ceturtdienās 10.00-12.00; 14.00-16.30
Sociālais dienests piektdienās apmeklētājus nepieņem!

 

Bāriņtiesa

Bāriņtiesas locekle
Maruta Zālīte

Apmeklētājus pieņem 1. maija ielā 10-7, Pļaviņās, Aizkraukles novadā 
         Pirmdienās 8.00-12.00 un 13.00 - 18.00 
         Piektdienās 8.30-12.00 un 12.45 - 15.00 
 tel. 65133853, mob. tel. 29359844

Bāriņtiesas locekle 
Marita Bite

Apmeklētājus pieņem 1. maija ielā 10-7, Pļaviņās, Aizkraukles novadā
Pirmdienās 8.00-12.00 un 13.00 - 18.00
tel. 65133853

 

Pļaviņu vidusskola
Adrese Daugavas iela 101, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120
Direktore Ilze Luksa
Tālruņi 28357322, 65133848
E-pasts
Interneta mājas lapa www.png.edu.lv
Kontakti: 
Skolas kanceleja - Sanita Bērziņa, skola@png.edu.lv28357322, 65133848
 
Skolas direktore - Ilze Luksa,  ilze.luksa@png.edu.lv, 29396188, 65133844
 
Direktores vietniece izglītības jomā - Lana Ivanova, lana.ivanova@png.edu.lv28352541
 
Direktores vietniece audzināšanas darbā - Jolanta Nīcgalejolanta.nicgale@png.edu.lv26522349
 
Direktores vietniece informātikas jautājumos - Vineta Platgalve, vineta.platgalve@png.edu.lv, 29126963
Direktores vietniece saimnieciskajā darbā - Santa Kupča, santa.kupca@png.edu.lv28664700
 
Saimniecības struktūrvienības vadītājs filiālē Odzienā - Normunds Kupčs, normunds.kupcs@png.edu.lv
 
Izglītības psihologs - Dzintra Vanaga, dzintra.vanaga@png.edu.lv, 26350461
 
Sociālais pedagogs - Sanita Fjodorova, sanita.fjodorova@png.edu.lv20292493
Pieņemšanas laiki
Direktore Ilze Luksa:
Pirmdien 15.00 – 16.00
Ceturtdien 9.30 – 10.30

Direktores vietniece izglītības jomā Lana Ivanova: 
Pirmdien 14.30 – 15.30
Ceturtdien 8.00 – 9.00

Direktores vietniece izglītības jomā audzināšanas darbā Jolanta Nīcgale:
Pirmdien 14.00 – 15.00 

Ceturtdien 9.00 – 10.00

Direktores vietniece informātikas jautājumos Vineta Platgalve: 
Pirmdien 8.20-9.20
Trešdien 14.00 – 15.00

Direktores vietniece saimnieciskajā darbā Santa Kupča:
Otrdien 14.00 – 15.00
Piektdien 9.00 – 10.00

Īstenotās izglītības programmas
 • Pamatizglītības programma (kods 21011111).
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31016011).
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 31013011).
 
Pļaviņu Mūzikas skola
Adrese Daugavas iela 50 , Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV – 5120
Direktore Dita Ārgule
Tālruņi 20209812
E-pasts dita.argule@plavinas.lv
Iestādes darba laiks

Nenormēts, pedagogi strādā pēc stundu saraksta

Pieņemšanas laiks Pēc iepriekšējas vienošanās
Īstenotās izglītības programmas

Profesionālās ievirzes izglītības programmas:

 1. Taustiņinstrumentu spēle:  Klavierspēle, Akordeona spēle 
 2. Pūšaminstrumentu spēle: Flautas spēle, Saksofona spēle, Klarnetes spēle, Eifonija spēle, Trombona spēle 
 3. Stīgu instrumentu spēle: Vijoles spēle
 4. Vokālā mūzika. Kora klase.

Interešu izglītības programmas pirmsskolas un jaunāko klašu vecuma bērniem:

 1. Mūzikas studija “Skaņu varavīksne”
 2. “Mūzikas instrumenta spēle un vokālo iemaņu pamati” 

Pieaugušo neformālā tālākizglītība mūzikas instrumentu spēlē un dziedāšanā.

 
Pļaviņu Mākslas skola
Adrese Daugavas iela 97, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120
Direktore Iveta Ušacka
Tālruņi mob. tel. 29207313
E-pasts iveta.usacka@plavinas.lv
Iestādes darba laiks

Direktore katru darba dienu 9.00-13.00 un 14.00-18.00;
mācību stundas un interešu izglītības nodarbības notiek saskaņā ar skolas stundu sarakstu

Pieņemšanas laiks Ceturtdien 9.00-11.00 (vai pēc iepriekšējas vienošanās)
Īstenotā izglītības programma

Profesionālās ievirzes izglītības programma "Vizuāli plastiskā māksla" (programmas kods 20V21101)

Interešu programmas:

 • pirmsskolas vecuma audzēkņiem - "Mazā darbnīca -1", "Mazā darbnīca -2"
 • pieaugušajiem - "Studija"

 

Pļaviņu pirmsskolas izglītības iestāde "Jumītis" ar filiālēm "Bērziņš", "Zīļuks"
Juridiskā adrese 1. maija iela 4, "Kriškalni", Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novads, LV-5120
Vadītāja Vizma Mūrniece
Tālruņi
65134129; 25623913
E-pasts jumitis@plavinas.lv
vizma.murniece@plavinas.lv
Iestādes darba laiks Darba dienās 7.00-19.00
Sestdienās, svētdienās - brīvs
Pieņemšanas laiks Pirmdiena 8.30-11.00, 
Ceturtdiena 15.30-18.00
Vai iepriekš vienojoties
Izglītības programma Īsteno pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111
Logopēda darba laiks
Pirmdiena 7.00-12.00
Trešdiena 7.00-12.00
Piektdiena 7.00-12.00
Interešu izglītība

Deju pulciņš (vecāku finansējums) pirmdienās un trešdienās

 

Pļaviņu pirmsskolas izglītības iestādes "Jumītis" filiāle "Zīļuks”

Juridiskā adrese "Pagastmāja", Vietalvas pagasts, Aizkraukles novads, LV-5109
Vadītājas vietniece izglītības un saimniecības jomā Aiga Čepule
Tālruņi 25624035
E-pasts aiga.cepule@plavinas.lv
Iestādes darba laiks
Darba dienās 7.00 – 18.00
Sestdienās, svētdienās - brīvs
Pieņemšanas laiks
Pirmdiena 8.00 - 12.00
Ceturtdiena 13.00 - 15.00
vai iepriekš vienojoties
Izglītības programma Īsteno pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111
Logopēda darba laiks 2x mēnesī trešdienās

 

Pļaviņu pirmsskolas izglītības iestādes "Jumītis" filiāle "Bērziņš”

Juridiskā adrese Rīgas iela 11A, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120
Vadītājas vietniece izglītības un saimniecības jomā Līga Ostrovska
Tālruņi 65134153, 25622835
E-pasts liga.ostrovska@plavinas.lv
Iestādes darba laiks Darba dienās 7.00-19.00
Sestdienās, svētdienās - brīvs
Pieņemšanas laiks
Pirmdiena 15.00-17.00 
Ceturtdiena 09.00-11.00
vai iepriekš vienojoties (T.65134153, 25622835)
Izglītības programma Īsteno pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111
Logopēda darba laiks
Pirmdiena 14.00-19.00
Trešdiena  14.00-19.00
Ceturtdiena 14.00-19.00