Iestādes

Sociālais dienests
Sociālā dienesta vadītāja
Valentīna Babre
Daugavas iela 4, Pļaviņas
tel. 65133864, mob. tel. 26132846
socdienests@plavinas.lv        
Pirmdienās 14.00-16.00
Ceturtdienās 10.00-12.00; 14.00-18.30
Sociālā darbiniece
Rasma Kupča
Daugavas iela 4, Pļaviņas
mob. tel. 28390388
rasma.kupca@plavinas.lv
Pirmdienās 10.00-12.00; 14.00-16.00
Otrdienās 10.00-12.00; 14.00-16.00
Ceturtdienās 10.00-12.00; 14.00-18.00
Klintaines pagasta
sociālās palīdzības organizatore
Valentīna Čulkstēna
„Kūlīši”, Klintaines pagasts
mob. tel. 26121339
valentina.culkstena@plavinas.lv       
Pirmdienās 9.00-12.00; 14.00-16.30
Trešdienās 10.00-12.00; 14.00-16.30
Vietalvas pagasta sociālās
palīdzības organizatore
Līga Andersone
„Pagastmāja”, Vietalvas pagasts
mob. tel. 27838922
liga.andersone@plavinas.lv
Otrdienās 9.00-12.00; 14.00-16.00
Ceturtdienās 9.00-12.00; 14.00-18.30
Sociālā darbiniece
Aija Balode
Daugavas iela 4, Pļaviņas,
mob. tel. 28322241
Pirmdienās 10.00-12.00; 14.00-16.00
Ceturtdienās 10.00-12.00; 14.00-18.00
Sociālais dienests piektdienās apmeklētājus nepieņem!

 

Bāriņtiesa

Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Maruta Zālīte

Apmeklētājus pieņem 1. maija ielā 10-7, Pļaviņās, Pļaviņu novadā 
         Otrdienās 9.00-12.00 
         Ceturtdienās 14.00-18.00 
 tel. 65133853, mob. tel. 29359844
Pļaviņu novada bāriņtiesas locekle, priekšsēdētājas vietniece Aļona Vaņuhova
Aiviekstes pagasta apmeklētājus pieņem 1. maija ielā 10-7, Pļaviņās, Pļaviņu novadā
Pirmdienās 13.00-17.00
Piektdienās 8.30-12.30 
tel. 65133853
Pļaviņu novada bāriņtiesas locekle Vija Miķelsone
Klintaines pagasta iedzīvotājus pieņem „Kūlīšos”, Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā 
         Pirmdienās 8.00-12.00 
         Ceturtdienās 14.00-18.00 
tel. 65133853 
Pļaviņu novada bāriņtiesas locekle Sandra Paļčevska
Vietalvas pagasta iedzīvotājus pieņem „Pagastmājā”, Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā 
         Pirmdienās 14.00-18.00 
         Ceturtdienās 14.00-18.00 
tel. 65133853

 

Pļaviņu novada ģimnāzija
Adrese Daugavas iela 101, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120
Direktore
Ilze Luksa
Tālruņi 28357322, 65133848, 29396188
E-pasts
Interneta mājas lapa www.png.edu.lv
Kontakti: 
Skolas kanceleja - Sanita Bērziņa, skola@png.edu.lv28357322, 65133848
Skolas direktore - Ilze Luksa, ilze.luksa@png.edu.lv
Direktores vietniece izglītības jomā - Lana Ivanova, lana.ivanova@png.edu.lv28352541
Direktores vietniece audzināšanas darbā - Jolanta Nīcgalejolanta.nicgale@png.edu.lv26522349
Direktores vietniece informātikas jautājumos - Vineta Platgalve, vineta.platgalve@png.edu.lv28741638
Direktores vietniece saimnieciskajos jautājumos - Santa Kupča, santa.kupca@png.edu.lv28664700
Saimniecības struktūrvienības vadītājs filiālē Odzienā - Normunds Kupčs, normunds.kupcs@png.edu.lv
Izglītības psihologs - Dzintra Vanaga, dzintra.vanaga@png.edu.lv, 26350461
Sociālais pedagogs - Sanita Fjodorova, sanita.fjodorova@png.edu.lv, 26131064
Pieņemšanas laiki
Direktore Ilze Luksa:
Pirmdien 15.00-16.00
Ceturtdien 9.30-10.30

Direktores vietniece izglītības jomā Lana Ivanova: 
Pirmdien 14.00-15.00
Ceturtdien 8.00-9.00

Direktores vietniece izglītības jomā audzināšanas darbā Jolanta Nīcgale:
Pirmdien 14.00-15.00

Ceturtdien 9.00-10.00

Direktores vietniece informātikas jautājumos Vineta Platgalve: 
Pirmdien 9.00-10.00
Trešdien 14.00-15.00

Direktores vietniece saimnieciskajā darbā Santa Kupča:
Otrdien 14.00-15.00
Piektdien 9.00-10.00

 

Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestāde "Jumītis" ar filiālēm "Bērziņš", "Zīļuks"
Juridiskā adrese 1. maija iela 4, "Kriškalni", Aiviekstes pagasts, Pļaviņu novads, LV-5120
Vadītāja Vizma Mūrniece
Tālruņi
65134129; 25623913
E-pasts jumitis@plavinas.lv
vizma.murniece@plavinas.lv
Iestādes darba laiks Darba dienās 7.00-19.00
Sestdienās, svētdienās - brīvs
Pieņemšanas laiks Pirmdiena 8.30-11.00, 
Ceturtdiena 15.30-18.00
Vai iepriekš vienojoties
Izglītības programma Īsteno pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111
Logopēda darba laiks
Pirmdiena 7.00-12.00
Trešdiena 7.00-12.00
Piektdiena 7.00-12.00
Interešu izglītība

Deju pulciņš (vecāku finansējums) pirmdienās un trešdienās

 

Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestādes "Jumītis" filiāle "Zīļuks”

Juridiskā adrese "Pagastmāja", Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads, LV-5109
Vadītājas vietniece izglītības un saimniecības jomā Maija Zdanovska
Tālruņi 65123046; 25624035
E-pasts maija.zdanovska@plavinas.lv
Iestādes darba laiks
Darba dienās 7.00 – 18.00
Sestdienās, svētdienās - brīvs
Pieņemšanas laiks
Pirmdiena 8.00 - 12.00
Ceturtdiena 13.00 - 15.00
vai iepriekš vienojoties
Izglītības programma Īsteno pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111
Logopēda darba laiks 2x mēnesī trešdienās

 

Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestādes "Jumītis" filiāle "Bērziņš”

Juridiskā adrese Rīgas iela 11A, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120
Vadītājas vietniece izglītības un saimniecības jomā Līga Ostrovska
Tālruņi 65134153, 25622835
E-pasts liga.ostrovska@plavinas.lv
Iestādes darba laiks Darba dienās 7.00-19.00
Sestdienās, svētdienās - brīvs
Pieņemšanas laiks
Otrdiena 8.30-12.00 
Ceturtdiena 14.30-16.30
vai iepriekš vienojoties
Izglītības programma Īsteno pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111
Logopēda darba laiks
Pirmdiena 14.00-19.00
Trešdiena  14.00-19.00
Ceturtdiena 14.00-19.00

 

Pļaviņu Mākslas skola
Adrese Daugavas iela 97, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120
Direktore Iveta Ušacka
Tālruņi mob. tel. 29207313
E-pasts iveta.usacka@plavinas.lv
Iestādes darba laiks

Direktore katru darba dienu 9.00-13.00 un 14.00-18.00;
mācību stundas un interešu izglītības nodarbības notiek saskaņā ar skolas stundu sarakstu

Pieņemšanas laiks Ceturtdien 9.00-11.00 (vai pēc iepriekšējas vienošanās)
Īstenotā izglītības programma

Profesionālās ievirzes izglītības programma "Vizuāli plastiskā māksla" (programmas kods 20V21101)

Interešu programmas:

  • pirmsskolas vecuma audzēkņiem - "Mazā darbnīca -1", "Mazā darbnīca -2"
  • pieaugušajiem - "Studija"

 

Pļaviņu Mūzikas skola
Adrese Daugavas iela 50 , Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV – 5120
Direktore Dita Ārgule
Tālruņi 20209812
E-pasts dita.argule@plavinas.lv
Mājas lapa www.pms.lv
Faksa numurs  65134173
Iestādes darba laiks Nenormēts, pedagogi strādā pēc stundu saraksta
Pieņemšanas laiks Pēc iepriekšējas vienošanās
Īstenotās izglītības programmas

Profesionālās ievirzes izglītības programmas:

  1. Taustiņinstrumentu spēle:  Klavierspēle, Akordeona spēle 
  2. Pūšaminstrumentu spēle: Flautas spēle, Saksofona spēle, Klarnetes spēle, Eifonija spēle, Trombona spēle 
  3. Stīgu instrumentu spēle: Vijoles spēle
  4. Vokālā mūzika. Kora klase.

Interešu izglītības programmas pirmsskolas un jaunāko klašu vecuma bērniem:

  1. Mūzikas studija “Skaņu varavīksne”
  2. “Mūzikas instrumenta spēle un vokālo iemaņu pamati” 

Pieaugušo neformālā tālākizglītība mūzikas instrumentu spēlē un dziedāšanā.