Komitejas un komisijas

KOMITEJAS
 Finanšu un teritoriju attīstības komiteja:
Aigars Lukss,
Jānis Podnieks,
Alita Kluša,
Silga Stučka,
Elita Kaņepēja,
Juris Ikaunieks,
Pēteris Kalniņš,
Andrejs Bērziņš,
Ingus Akmens,
Ainārs Arnītis,
Andris Ambainis,
Viktors Dudars,
Modrīte Bičevska,
Valdis Mičulis,
Mārtiņš Daģis
 
 Sociālo un veselības jautājumu komiteja:
Alita Kluša, priekšsēdētāja
Andrejs Bērziņš, priekšsēdētājas vietnieks
Valdis Mičulis,
Juris Ikaunieks,
Mārtiņš Daģis
Nolikums
 Izglītības un kultūras jautājumu komiteja:
Silga Stučka, priekšsēdētāja
Elita Kaņepēja, priekšsēdētājas vietniece
Viktors Dudars, 
Andris Ambainis,
Ainārs Arnītis,
Jānis Podnieks,
Mārtiņš Daģis
Nolikums
Sporta un tūrisma jautājumu komiteja:
Jānis Podnieks, priekšsēdētājs
Ingus Akmens, priekšsēdētāja vietnieks
Viktors Dudars,
Andris Ambainis,
Elita Kaņepēja
 
Nolikums

 

KOMISIJAS
Administratīvo aktu strīdu komisija:
 
Ilga Visocka
Gaļina Grišuļonoka
Ainārs Arnītis
Rita Zaharāne
Ainis Liepiņš
 
Nolikums
 Administratīvo lietu komisija:
 
Ņina Maškova, priekšsēdētāja, e-pasts: nina.maskova@plavinas.lv
Dace Zaltāne, sekretāre, e-pasts: dace.zaltane@plavinas.lv
Biruta Pudniece
Modrīte Bičevska
Rita Zaharāne
 
Nolikums
Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija (Jēkabpils pilsēta un Jēkabpils, Aknīstes, Krustpils, Salas, Pļaviņu, Viesītes novads):
 
Raivis Ragainis – komisijas priekšsēdētājs, tel. 651232335, raivis.ragainis@jekabpils.lv
Kārlis Pabērzs – komisijas priekšsēdētaja vietnieks, tel.652 37610; 29478621, karlis.paberzs@krustpils.lv
Aigars Lukss
Aivars Vanags
Alfons Žuks
Irēna Sproģe
Vija Dzene
Komisijas sekretārs Andris Štolceris, tel. 29562282
 
 
Dabas un vides aizsardzības komisija:
 
Juris Ikaunieks, priekšsēdētājs, e-pasts: jurisplavinas@gmail.com, mob. t.: 26469572
Jānis Bergmanis, priekšsēdētāja vietnieks
Mārīte Baltābola, sekretāre
Alda Zenfa
Andris Rūtiņš
 
Nolikums

Īpašumu pārvaldības komisija:

 
Alita Kluša, priekšsēdētāja, e-pasts: alita_k@inbox.lv
Inese Eiduka, priekšsēdētājas vietniece
Zīlīte Sūruma
Aigars Lukss
Mārtiņš Daģis
 
Nolikums
Dzīvokļu jautājumu komisija:
 
Armanda Lasmane, priekšsēdētāja
Ilona Lazda, priekšsēdētājas vietniece
Anita Rudīte Bērziņa, sekretāre, mob.t.: 26164456
Ņina Maškova
Aigars Ražinskis
 
Nolikums
Iepirkumu komisija:
 
Ainārs Arnītis, priekšsēdētājs, e-pasts: arnitisainars@inbox.lv
Inese Zvirgzdiņa, priekšsēdētāja vietniece
Gaļina Grišuļonoka
Normunds Liepnieks
Ilga Visocka
 
Kontaktpersona - sekretāre Ineta Kaļva, e-pasts: ineta.kalva@plavinas.lv, tel.: 65133858, 27870290
 
Nolikums
Vēlēšanu komisija:
 
Kristīne Ginaite, priekšsēdētāja, e-pasts: kristineginaite@inbox.lv, mob.t.: 29927988
Aiga Daugaviete, priekšsēdētājas vietniece,
Marina Freija, sekretāre, e-pasts: marina.freija@gmail.com, mob.t.: 26401120
Anete Lasmane
Vija Liepiņa
Inna Jermakova
Ilona Āboliņa
 
 
Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija:
 
Aigars Romulis, priekšsēdētājs, e-pasts: aigars.romulis@icloud.com
Iveta Krastiņa, priekšsēdētāja vietniece
Ilze Luksa, sekretāre
 
Nolikums
Medību koordinācijas komisija:
 
Valdis Mičulis, priekšsēdētājs, mob.t.: 26383922
Lauris Saliņš, priekšsēdētāja vietnieks
Andris Vanags
Sandis Lapiņš
Jānis Zariņš
Viktors Kozlovskis
 
 
Sekretāre Olita Znotiņa
 
Nolikums
Pašvaldības komisija lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā:
 
Aigars Lukss, priekšsēdētājs
Andrejs Bērziņš, priekšsēdētāja vietnieks
Jana Kupča, sekretāre, e-pasts: jana.kupca@plavinas.lv, tel.: 65133851
Zīlīte Sūruma
Ilga Visocka