Komitejas un komisijas

KOMITEJAS
 Finanšu un teritoriju attīstības komiteja:
Aigars Lukss,
Jānis Podnieks,
Alita Kluša,
Silga Stučka,
Elita Kaņepēja,
Juris Ikaunieks,
Pēteris Kalniņš,
Andrejs Bērziņš,
Ingus Akmens,
Ainārs Arnītis,
Andris Ambainis,
Viktors Dudars,
Modrīte Bičevska,
Valdis Mičulis,
Mārtiņš Daģis
 
 Sociālo un veselības jautājumu komiteja:
Alita Kluša, priekšsēdētāja
Andrejs Bērziņš, priekšsēdētājas vietnieks
Valdis Mičulis,
Juris Ikaunieks,
Mārtiņš Daģis
Nolikums
 Izglītības un kultūras jautājumu komiteja:
Silga Stučka, priekšsēdētāja
Elita Kaņepēja, priekšsēdētājas vietniece
Viktors Dudars, 
Andris Ambainis,
Ainārs Arnītis,
Modrīte Bičevska,
Mārtiņš Daģis
Nolikums
Sporta un tūrisma jautājumu komiteja:
 
Elita Kaņepēja, priekšsēdētāja
Ingus Akmens, priekšsēdētāja vietnieks
Modrīte Bičevska
Viktors Dudars,
Andris Ambainis
 
Nolikums

 

KOMISIJAS
Administratīvo aktu strīdu komisija:
 
Ilga Visocka
Gaļina Grišuļonoka
Ainārs Arnītis
Ainis Liepiņš
Ingūna Briežkalne - Jansone
 
Nolikums
 Administratīvo lietu komisija:
 
Ņina Maškova, priekšsēdētāja, e-pasts: nina.maskova@plavinas.lv
Dace Zaltāne, sekretāre, e-pasts: dace.zaltane@plavinas.lv
Biruta Pudniece
Modrīte Bičevska
Ingūna Briežkalne - Jansone
 
Nolikums
Dabas un vides aizsardzības komisija:
 
Juris Ikaunieks, priekšsēdētājs, e-pasts: jurisplavinas@gmail.com, mob. t.: 26469572
Jānis Bergmanis, priekšsēdētāja vietnieks
Mārīte Baltābola, sekretāre
Alda Zenfa
Andris Rūtiņš
 
Nolikums

Īpašumu pārvaldības komisija:

 
Alita Kluša, priekšsēdētāja, e-pasts: alita_k@inbox.lv
Inese Eiduka, priekšsēdētājas vietniece
Zīlīte Sūruma
Aigars Lukss
Mārtiņš Daģis
 
Nolikums
Dzīvokļu jautājumu komisija:
 
Armanda Lasmane, priekšsēdētāja
Ilona Lazda, priekšsēdētājas vietniece
Anita Rudīte Bērziņa, sekretāre, mob.tālr. 26164456
Ņina Maškova
Anita Seikovska
 
Nolikums
Iepirkumu komisija:
 
Ainārs Arnītis, priekšsēdētājs, e-pasts: arnitisainars@inbox.lv
Inese Zvirgzdiņa, priekšsēdētāja vietniece
Gaļina Grišuļonoka
Ineta Kaļva
Santa Zālīte
 
Kontaktpersona - sekretāre Ineta Kaļva, e-pasts: ineta.kalva@plavinas.lv, tālr. 65133858, 27870290
 
Nolikums
Vēlēšanu komisija:
 
Kristīne Ginaite, priekšsēdētāja, e-pasts: kristineginaite@inbox.lv, mob.t.: 29927988
Anete Lasmane
Vija Liepiņa
Inna Jermakova
Ilona Āboliņa
 
 
Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija:
 
Aigars Romulis, priekšsēdētājs, e-pasts: aigars.romulis@icloud.com
Iveta Krastiņa, priekšsēdētāja vietniece
Ilze Luksa, sekretāre
 
Nolikums
Medību koordinācijas komisija:
 
Valdis Mičulis, priekšsēdētājs, mob.t.: 26383922
Lauris Saliņš, priekšsēdētāja vietnieks
Andris Vanags
Sandis Lapiņš
Jānis Zariņš
Viktors Kozlovskis
 
 
Sekretāre Olita Znotiņa
 
Nolikums
Pašvaldības komisija lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā:
 
Aigars Lukss, priekšsēdētājs
Andrejs Bērziņš, priekšsēdētāja vietnieks
Sanita Grabāne
Zīlīte Sūruma
Ilga Visocka
 
 

 

Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija (Jēkabpils pilsēta un Jēkabpils, Aknīstes, Krustpils, Salas, Pļaviņu, Viesītes novads):

 

Komisijas priekšsēdētājs:

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs,

Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:

Krustpils novada domes priekšsēdētājs 
Salas novada domes priekšsēdētājs
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs
Viesītes novada domes priekšsēdētājs
Pļaviņu novada domes priekšsēdētājs
Aknīstes novada domes priekšsēdētājs
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jēkabpils daļas komandieris

Komisijas locekļi:

Valsts policijas Zemgales reģiona Jēkabpils iecirkņa priekšnieks
AS “Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu tehniskās daļas vadītājs
Zemessardzes 56. nodrošinājuma bataljona komandieris
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jēkabpils daļas komandiera vietnieks

Komisijas sekretārs:

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Civilās aizsardzības inženieris

Nolikums

Lēmums