Kontaktinformācija un pieņemšanas laiki

Pļaviņu novada dome
Reģ. nr. 90000043649
PVN. reģ. nr. LV90000043649
Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads,
LV-5120
tel. 65133054, mob. tel. 29299719,
e-pasts: dome@plavinas.lv
 
Pļaviņu novada dome pieņem arī elektroniski parakstītus dokumentus.

Norēķinu konti:

Nosaukums Konta nr. Bankas kods
AS "Swedbank" LV38 HABA 0551 0206 2172 7 HABALV22
AS "SEB banka" LV36 UNLA 0050 0143 2196 2 UNLALV2X
AS "Citadele banka" LV25 PARX 0012 4412 5000 1 PARXLV22
AS "Luminor bank" LV82 RIKO 0002 0132 8736 7 RIKOLV2X
Ziedojumu konts
AS  "Swedbank" LV42 HABA 0551 0400 6530 5 HABALV22

Par pakalpojumiem iespējams norēķināties ar maksājumu karti Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Plaviņās

Domes darba laiks:

  • Pirmdienās, otrdienās, trešdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
  • Ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 19.00
  • Piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00

Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.30 līdz 13.00

Priekšsēdētājs Aigars Lukss
65133866, 20149135, aigars.lukss@plavinas.lv

Pieņem apmeklētājus:
pirmdienās no plkst. 10.00 līdz 12.00
ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00

Priekšsēdētāja vietnieks Andris Ambainis

Pieņem apmeklētājus:
otrdienās no plkst. 09.00 līdz 12.00

ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00

 
Domes izpilddirektors Aivars Bardovskis
65133860, 26462756, aivars.bardovskis@plavinas.lv
Pieņem apmeklētājus: Pļaviņu novada domē, 3.kabinetā,
pirmdienās no plkst. 9.30 līdz 12.30
trešdienās no plkst.13.00 līdz 16.00

Deputāte Iveta Ušacka
Pieņem apmeklētājus, individuāli vienojoties pa tālruni 29207313.

Deputāts Juris Ikaunieks
Pieņem apmeklētājus:
katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no plkst. 10.00 līdz 12.00;
katra mēneša otrajā un ceturtajā pirmdienā no plkst.12.00 līdz 13.00 Pļaviņu novada domē, 5.kabinetā.
 
Deputāte un Izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētāja Silga Stučka
pieņem apmeklētājus, individuāli vienojoties pa tālruni 29511913.
 
Deputāte Alita Kluša
pieņem apmeklētājus katra mēneša pirmajā ceturtdienā no plkst. 14.00 līdz 16.00  "Kūlīšos", Klintaines pagasta bibliotēkā. Mēnesī, kurā ir piecas ceturtdienas - otrajā ceturtdienā. 
 
Deputāts Mārtiņš Daģis
pieņem apmeklētājus katra mēneša pirmajā ceturtdienā no plkst. 14.00 līdz 16.00  "Kūlīšos", Klintaines pagasta bibliotēkā. Mēnesī, kurā ir piecas ceturtdienas - otrajā ceturtdienā.
 
Deputāts Andrejs Bērziņš
pieņem apmeklētājus katra mēneša pirmajā ceturtdienā no plkst.16.00 līdz 18.00 Aiviekstes pagasta pārvaldē 1. maija ielā 6.
 
Deputāte un Tūrisma un sporta komitejas priekšsēdētāja Elita Kaņepēja
pieņem apmeklētājus katra mēneša otrajā otrdienā no plkst. 9.00 līdz 11.00 Pļaviņu zaļajā tirgū, Raiņa ielā 59.