Kontaktinformācija un pieņemšanas laiki

Pļaviņu apvienības pārvalde
Reģ. nr. 90000043649
PVN. reģ. nr. LV90000043649
Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Aizkraukles novads,
LV-5120
tel. 65133054, mob. tel. 29299719,
e-pasts: dome@plavinas.lv
 
Pļaviņu apvienības pārvalde pieņem arī elektroniski parakstītus dokumentus.

Norēķinu konti:

Nosaukums Konta nr. Bankas kods
AS "Swedbank" LV38 HABA 0551 0206 2172 7 HABALV22
AS "SEB banka" LV36 UNLA 0050 0143 2196 2 UNLALV2X
AS "Citadele banka" LV25 PARX 0012 4412 5000 1 PARXLV22
AS "Luminor bank" LV82 RIKO 0002 0132 8736 7 RIKOLV2X

Par pakalpojumiem iespējams norēķināties ar maksājumu karti Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Plaviņās

Darba laiks:

Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 18.00,

Otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 12.45 līdz plkst.  17.00,

Piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 12.45 līdz plkst.  15.00.

Pļaviņu apvienības pārvaldes vadītāja funkciju veicējs Aivars Bardovskis
65133860, 26462756, aivars.bardovskis@plavinas.lv
Pieņem apmeklētājus: Pļaviņu apvienības pārvaldē, 3.kabinetā,
pirmdienās no plkst. 9.30 līdz 12.30
trešdienās no plkst.13.00 līdz 16.00