Pagastu pārvaldes

Aiviekstes pagasta pārvalde
 Juridiskā adrese: 1. maija iela-6, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novads, LV-5129
 Vadītājs:  Giedre Zvirgzdiņa
 Tālruņi:  mob. tel. 27826151
 E-pasts:  giedre.zvirgzdina@plavinas.lv
 Vadītājas pieņemšanas laiks:  Pirmdiena 9.00 - 11.00
(vai iepriekš vienojoties)
Iestādes darba laiks:  Pirmdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
 Otrdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
 Trešdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
 Ceturtdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 19.00
 Piektdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 15.00
Pakalpojumu saņemšanas vieta: bibliotēkas darbinieku prombūtnes laikā pakalpojumi pieejami Gostiņu bibliotēkā, Pļaviņu bibliotēkā vai Pļaviņu apvienības pārvaldē

 

Klintaines pagasta pārvalde
 Juridiskā adrese:  „Kūlīši”, Klintaines pagasts, Aizkraukles novads, LV-5129
 Vadītājs:  Giedre Zvirgzdiņa
 Tālruņi: mob. tel. 27826151
 E-pasts:   giedre.zvirgzdina@plavinas.lv
 Vadītājas pieņemšanas laiks: Trešdiena 9.00 - 11.00
(vai iepriekš vienojoties)
Iestādes darba laiks:  Pirmdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
 Otrdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
 Trešdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
 Ceturtdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 19.00
 Piektdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 15.00
 Pakalpjumu saņemšanas vieta: Klintaines pagasta bibliotēka
mob.tel.  29422455
(bibliotēkas darbinieku prombūtnes laikā pakalpojumi pieejami Pļaviņu bibliotēkā vai Pļaviņu apvienības pārvaldē)

 

Vietalvas pagasta pārvalde
 Juridiskā adrese:  „Pagastmāja”, Vietalva, Vietalvas pagasts, Aizkraukles novads, LV-5109
 Vadītājs  Giedre Zvirgzdiņa
Tālruņi: mob. tel. 27826151
 E-pasts:   giedre.zvirgzdina@plavinas.lv
  Vadītājas pieņemšanas laiks:  Otrdiena 9.00 - 11.00
 (vai iepriekš vienojoties)
Iestādes darba laiks:  Pirmdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
  Otrdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
  Trešdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
  Ceturtdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 19.00
  Piektdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 15.00
Pakalpojumu saņemšanas vieta: Vietalvas pagasta bibliotēka 
mob.tel.  29420733
(bibliotēkas darbinieku prombūtnes laikā pakalpojumi pieejami Pļaviņu bibliotēkā vai Pļaviņu apvienības pārvaldē)