Gostiņu bibliotēka

   Adrese: Lielā iela 19, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120 

   Saziņai: t. 65133063

   Darba laiks:

   Pirmdienās – piektdienās:10.00 – 18.00  
   Bērnu radošo nodarbību pulciņš "Brīnumzeme" katru trešdienu plkst.15.30, vadītāja - Kristīne Ginaite.                
   Sestdienās un svētdienās bibliotēka slēgta

 

 
   Gostiņu bibliotēkas vadītāja Daina Vikle
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliotēkas darba rādītāji:

 

2016

2017

2018

Lasītāji

258

271

287

t.sk bērni  līdz 18.g.v.

81

78

83

Krājums(kopā)

9044

8893

8847

Apmeklējums

5072

4854

5208

Izsniegums

6835

6429

6261