Klintaines pagasta bibliotēka

Adrese: “Kūlīši”, Klintaines pagasts, Pļaviņu novads, LV-5129

Saziņai: tālr. 65102434, mob.t. 29485573
 
Darba laiks:
Pirmdiena 8.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
Otrdiena 8.00 - 12.00; 13.00 - 18.00
Trešdiena 8.00 - 12.00; 13.00 - 18.00
Ceturtdiena 8.00 - 14.00
Piektdiena 8.00 - 16.00
Sestdiena slēgts
Svētdiena slēgts
Katra mēneša trešajā trešdienā no 10.00 līdz 12.00 izbraukums pie Rīteru ciema lasītājiem.
 
  Klintaines pagasta bibliotēkas vadītāja Alita Kluša,
 

 

 

 

Elektroniskais katalogs

Bibliotēkā pieejamie periodiskie izdevumi

Novadpētniecības materiālu apkopojumi tematiskajās mapēs

Novadpētniecība tiešsaistē:

Depšu kalna taka Letonikā (projekts Latvijas kultūrvides takas).

4 apskates objekti, kas iepazīstina ar klintainietes Ilzītes Pitjukevičas deviņām dzimtas paaudzēm. 

Rīteri un tās mantojums Letonikā (projekts Latvijas kultūrvides takas).

6 apskates objekti, kas iepazīstina ar Klintaines pagasta Rītera ciema kultūrvēsturisko mantojumu.

Bibliotēkas nolikums

Akreditācijas atzinums

Bibliotēkas vēsture

Darba rādītāji:

 

2015

2016

2017

Lietotāju skaits

252

230

227

t. sk. bērni

68

54

49

Fiziskais apmeklējums

4014

4822

5885

t. sk. bērni

1091

1242

1404

Virtuālais apmeklējums

4802

306

 

Sociālo tīklu apmeklējums (skatījumi)

996

2186

356

Izsniegums kopā

4801

4640

3741

t. sk. grāmatas

1815

1738

1493

t. sk. periodiskie izdevumi

2986

2901

2248

t. sk. bērniem

473

502

143

Bibliotekārais aptvērums % no iedz. skaita apkalpes zonā

33%

31%

31%

Iedzīvotāju skaits

761

753

730