Klintaines pagasta bibliotēka

Adrese: “Kūlīši”, Klintaines pagasts, Pļaviņu novads, LV-5129

Saziņai:
mob.t.: 29485573
 
Darba laiks:
Pirmdiena 8.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
Otrdiena 8.00 - 12.00; 13.00 - 18.00
Trešdiena 8.00 - 12.00; 13.00 - 18.00
Ceturtdiena 8.00 - 14.00
Piektdiena 8.00 - 16.00
Sestdiena - slēgts
Svētdiena - slēgts
Katra mēneša trešajā trešdienā no plkst. 10.00 līdz 12.00 izbraukums pie Rīteru ciema lasītājiem.
 
  Klintaines pagasta bibliotēkas vadītāja Alita Kluša,
 

 

 

 

Elektroniskais katalogs

Bibliotēkā pieejamie periodiskie izdevumi

Novadpētniecības materiālu apkopojumi tematiskajās mapēs

Novadpētniecība tiešsaistē:

Depšu kalna taka Letonikā (projekts Latvijas kultūrvides takas).

4 apskates objekti, kas iepazīstina ar klintainietes Ilzītes Pitjukevičas deviņām dzimtas paaudzēm. 

Rīteri un tās mantojums Letonikā (projekts Latvijas kultūrvides takas).

6 apskates objekti, kas iepazīstina ar Klintaines pagasta Rītera ciema kultūrvēsturisko mantojumu.

Bibliotēkas nolikums

Akreditācijas atzinums

Bibliotēkas vēsture

Darba rādītāji:

 

2016

2017

2018

Lietotāju skaits

230

227

218

t. sk. bērni

54

49

53

Fiziskais apmeklējums

4822

5885

3463

t. sk. bērni

1242

1404

301

Virtuālais apmeklējums

306

 

 

Sociālo tīklu apmeklējums (skatījumi)

2186

356

190

Izsniegums kopā

4640

3741

3807

t. sk. grāmatas

1738

1493

1681

t. sk. periodiskie izdevumi

2901

2248

2126

t. sk. bērniem

502

143

164

Bibliotekārais aptvērums % no iedz. skaita apkalpes zonā

31

31

30

Iedzīvotāju skaits

753

730

726