Pļaviņu novada bērnu bibliotēka

  Adrese: Rīgas iela 11a, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120

  Saziņai:
  mob. tel. 26519888
 
 
 
 
Darba laiks:
Pirmdiena - piektdiena 10.00 - 18.00
Bērnu bibliotēkas klubiņa "Sprīdītis" nodarbības notiek katru trešdienu 15.00 - 17.00, vadītāja - kultūras centra dekoratore Janīna Krompāne.
Sestdiena, svētdiena - slēgts

Darbinieki:

   Gunta Grandāne, vadītāja
   tel.: 26481385
 
 
 
 
 
 
   Antra Galiņa, bibliotekāre
 

 

 

 

 

Elektroniskais katalogs

Bibliotēkā pieejamie periodiskie izdevumi

Novadpētniecības materiālu apkopojumi tematiskajās mapēs

Bibliotēkas nolikums

Akreditācijas atzinums

 
Bibliotēkas darba rādītāji:

Bibliotēkas darba rādītājs

Bērni

Pieaugušie

Kopā

Lasītāju skaits

491

122

613

Apmeklētāju skaits

5423

2889

8312

Izsniegumu skaits

6823

2293

9116

No tiem: grāmatas

 

 

7319

                 periodiskie preses izdevumi

 

 

1797

Lasītājiem sniegtās uzziņas

 

 

206

Masu pasākumu skaits

 

 

72

Izliktās izstādes

 

 

22

Fonda apgrozība

 

 

0,95

Lasītība

 

 

15

Vidējais apmeklējums

 

 

13,6

Fonds (kopskaits)

 

 

9547

Audiovizuālie līdzekļi

    52

SBA

    42