Pļaviņu novada bērnu bibliotēka

  Adrese: Rīgas iela 11a, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120

  Saziņai:
  mob. tel. 26519888
 
 
 
 
Darba laiks:
Pirmdiena - piektdiena 10.00 - 18.00
Bērnu bibliotēkas klubiņa "Sprīdītis" nodarbības notiek katru trešdienu 15.00 - 17.00, vadītāja - kultūras centra dekoratore Janīna Krompāne.
Sestdiena, svētdiena - slēgts

Darbinieki:

   Gunta Grandāne, vadītāja
   tel.: 26481385
 
 
 
 
 
 
   Antra Galiņa, bibliotekāre
 

 

 

 

 

Elektroniskais katalogs

Bibliotēkā pieejamie periodiskie izdevumi

Novadpētniecības materiālu apkopojumi tematiskajās mapēs

Bibliotēkas nolikums

Akreditācijas atzinums

 
Bibliotēkas darba rādītāji:

Bibliotēkas darba rādītāji

2017

2018

2019

Lietotāji

607

613

631

Bērni, jaunieši

468

491

506

Fiziskie apmeklējumi

9537

8312

10062

Izsniegums

9357

9116

11102

                 t.sk. grāmatas

8130

7319

7150

                 t.sk. periodika

1240

1797

3952

SBA (starpbibliotēku abonements)

24

42

82

Krājuma apgrozība

0,96

0,95

1,00

Dokumentu skaits uz 1 liet.

17

17

18

Kārtējie izdevumi uz vienu liet.

45

83

48