E. Prūsas Vietalvas pagasta bibliotēka

Adrese: "Pagastmāja", Vietalva, Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads, LV-5109

Darbinieki: Jānis Usāns, bibliotēkas vadītājs  

Saziņai: t. 29420733, e-pasts: janis.usans@plavinas.lv;

Darba laiks:

Pirmdienās, otrdienās, trešdienā no 9.00 - 17.00     
Ceturtdienās 9.00 - 19.00
Piektdienās 9.00 -15.00
Sestdienās, svētdienās bibliotēka slēgta

Katra mēneša pēdējā ceturtdienā metodiskās stundas no 9.00 līdz 14.00 (šajā laikā bibliotēka apmeklētājiem slēgta).

 
 
 
 
 
Bibliotēkas darba rādītāji:

 

2016

2017

2018

Lietotāju skaits

139

157

201

t. sk. bērni

32

23

49

Fiziskais apmeklējums

2904 

1961

6174

t. sk. bērni

516

326

944

Virtuālais apmeklējums

1210

1053

866

Izsniegums kopā

4060

3024

3239

t. sk. grāmatas

2133

1906

1530

t. sk. periodiskie izdevumi

1927

1118

1707

t. sk. bērniem

333

411

340

Lietotāji % no iedz. skaita apkalpes zonā

17.61

20.69

20.51

Iedzīvotāju skaits

789

759

705