Kontaktinformācija

Pļaviņu novada kultūras centrs

Adrese Daugavas iela 49, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120
Direktore  Astrīda Davidova
Kultūras pasākumu vadītāja Kristīne Rulle
Tālrunis 29251711
E-pasts astrida.davidova@plavinas.lv
Iestādes darba laiks Pirmdiena, svētdiena - nestrādā,
pārējās darbdienās 11.00 – 17.00,
* mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu darbības un pasākumu norises laikā
Vietalvas pagasta kultūras darba organizatore Agita Lindenberga
Tālrunis 25633906
E-pasts agita.lindenberga@plavinas.lv
Klintaines pagasta kultūras darba organizatore Kristīne Ginaite
Tālrunis 29927988
E-pasts kristine.ginaite@plavinas.lv