Miršanas fakta reģistrācija

Miršanas fakta reģistrācija
Pakalpojuma īss apraksts
Par miršanas faktu paziņo dzimtsarakstu nodaļai ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts. Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē miršanas faktu un izsniedz miršanas apliecību tai personai, kura paziņojusi par miršanas faktu.
Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē - Pļaviņu novada Dzimtsarakstu nodaļā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
  1. ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdota  apliecība par nāves cēloni (jāiesniedz);
  2. mirušā personu apliecinoši dokumenti (pase, personas apliecība- jāiesniedz);
  3. paziņotāja personu apliecinošs dokuments (jāuzrāda).
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
  1. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
  2. MK 18.09.2013. noteikumi Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"
Pakalpojuma maksa
Bezmaksas
Pakalpojuma saņemšana
Klātienē – Pļaviņu novada Dzimtsarakstu nodaļā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
1 darbdienas laikā
Pašvaldības kontaktpersona
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Vija Liepiņa, tel.nr. 651 33865, mob.tel.nr. 28616815, e-pasts: dzimtsaraksti@plavinas.lv;
Iesnieguma veidlapa
 Nav nepieciešama