Atkritumu šķirošanas instrukcijas

Sadzīves atkritumi nedrīkst saturēt:

Absorbentus, filtru materiālus, slaucīšanas lupatas u.c.

Materiālus, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām

Motoreļļas, pārnesuma eļļas, smēreļļas

Eļļas filtrus, akumulatorus

Sadzīvē radušos bīstamos atkritumus:

  • baterijas un akumulatori;
  • elektriskās un elektroniskās iekārtas ( monitori, televizori u.c., arī ledusskapji un saldētavas).

Elektrības izolatorus:

  • apgaismes iekārtas un luminiscentās spuldzes, kas satur dzīvsudrabu;
  • sadzīvē radušos medicīnas atkritumus;
  • sadzīvē lietotus ķīmijas līdzekļi un to iepakojumus ( uzkopšanas līdzekļi, augu aizsardzības līdzekļi un agroķīmija).

Būvniecības atkritumus, t.sk. krāsas, lakas, līmes un šķīdinātāji

Azbestu

Riepas