SIA Pļaviņu Komunālie pakalpojumi

 

SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi"
Reģ.nr. 48703000457
Daugavas iela 43, Pļaviņas,
Aizkraukles novads, LV-5120
Tālr.: 65133060
e-pasts: komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv
 
Norēķinu konti:
Banka:
Bankas kods:
Bankas konts:
AS "Swedbank"
HABA LV22
LV 21 HABA 0551 0280565 01
Banka:
Bankas kods:
Bankas konts:
AS ”SEB banka”
UNLA LV2X
LV 83 UNLA 0050 0215 55182
Banka:
Bankas kods:
Bankas konts:
Citadele banka 
PARXLV22
LV37PARX 00 19 000 15 0001      
 
Darba laiks:

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: no plkst. 8.00 līdz 17.00
Piektdienās: no plkst. 8.00 līdz 15.00

Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.35

Pusdienu pārtraukums pirmdienās no plkst. 12.00 līdz 12.40

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” valdes loceklis pieņem apmeklētājus pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00

SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” namu pārzinis pieņem apmeklētājus pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00

Kontakti
Amats Vārds, Uzvārds Tālrunis un e-pasts

Valdes locekle

 

Santa Zālīte

 

20245505

e-pasts: santa.zalite@online.lv

Sekretāre

 

 

 

 

 

Inga Īvāne

 

 

 

 

 

65133060

e-pasts:
komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv

e-pasts: inga.ivane@online.lv

WhatsApp: 26393790 (uzskatāmas informācijas, sūdzību, ierosinājumu iesūtīšanai)

Ekonomiste

 

Līga Vaivode

 

65133062

e-pasts: liga.vaivode@online.lv

Galvenā grāmatvede

 

Aļa Molčanova

 

65133061

e-pasts: ala.molcanovakp@online.lv

Grāmatvede

 

 

Inna Grugule

 

 

65134220

e-pasts: Plavinu_kp@plavinas.lv

e-pasts: inna.grugule@online.lv

Grāmatvede - kasiere

 

Ligita Rudzīte

 

65134453

e-pasts: ligita.rudzite@online.lv

Juriste

 

Liene Kārkla

 

27857629

e-pasts: liene.karkla@online.lv

Namu pārzinis

 

Par problēmām siltuma padevē dzīvojamai mājai zvanīt:

Rīgas ielas katlu māja
siltumiekārtu apkalpošanas atslēdznieks tel. nr. 26272955

Daugavas ielas katlu māja
siltumiekārtu apkalpošanas atslēdznieks  tel. nr. 26567784

Aigars Ražinskis

 

 

 

 

 

 

 

29218133

e-pasts: aigars.razinskis@online.lv

 

 

 

 

 

 

Namu apsaimniekotājs Jānis Jablonskis 26356621

Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis

 

Jānis Zvirgzdiņš

 

29180073

e-pasts: janis.zvirgzdins@online.lv

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniķis

 

Aleksandrs Smirnovs

 

26549633

e-pasts: aleksandrs.smirnovs@online.lv

 

Publiskojamā informācija