SIA Pļaviņu Komunālie pakalpojumi

SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi"
Reģ.nr. 48703000457
Daugavas iela 43, Pļaviņas,
Pļaviņu novads, LV-5120
Tālr.: 65133060
e-pasts: komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv
 
Norēķinu konti:
Banka:
Bankas kods:
Bankas konts:
AS "Swedbank"
HABA LV22
LV 21 HABA 0551 0280565 01
Banka:
Bankas kods:
Bankas konts:
AS ”SEB banka”
UNLA LV2X
LV 83 UNLA 0050 0215 55182
Banka:
Bankas kods:
Bankas konts:
Citadele banka 
PARXLV22
LV37PARX 00 19 000 15 0001      
 
Darba laiks:

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: no plkst. 8.00 līdz 17.00
Piektdienās: no plkst. 8.00 līdz 15.00

Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.35

Pusdienu pārtraukums pirmdienās no plkst. 12.00 līdz 12.40

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” valdes loceklis pieņem apmeklētājus pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00

SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” namu pārzinis pieņem apmeklētājus pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00

Kontakti
Amats Vārds, Uzvārds Tālrunis un e-pasts
Valdes locekle Santa Zālīte

20245505

e-pasts: santa.zalite@online.lv

Sekretāre Inga Īvāne

65133060

e-pasts:
komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv

e-pasts: inga.ivane@online.lv

Ekonomiste Līga Vaivode

65133062

e-pasts: liga.vaivode@online.lv

Galvenā grāmatvede Aļa Molčanova

65133061

e-pasts: ala.molcanovakp@online.lv

Grāmatvede Inna Grugule

65134220

e-pasts: Plavinu_kp@plavinas.lv

e-pasts: inna.grugule@online.lv

Grāmatvede - kasiere Ligita Rudzīte

65134453

e-pasts: ligita.rudzite@online.lv

Juriste Evita Eglīte

27857629

e-pasts: evita.eglite@online.lv

Namu pārzinis Aigars Ražinskis

29218133

e-pasts: aigars.razinskis@online.lv

Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis Jānis Zvirgzdiņš

29180073

e-pasts: janis.zvirgzdins@online.lv

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniķis Staņislavs Stepanovs

26549633

 

Publiskojamā informācija