Tarifi un izcenojumi

PĻAVIŅU NOVADĀ

Siltumenerģija (SE) (Sīkāk)

  •  Pēc faktiskā patēriņa (izdevumus dala uz apkurināmajām platībām, karstā ūdens patēriņu
50,20 EUR/MWh + PVN
Ūdens uzsildīšana (tikai apkures periodā) 2,99 EUR/m3 + PVN
Elektroenerģija (Sīkāk)
  •  Pēc faktiskā patēriņa (izdevumus dala uz dzīvokļu skaitu)
 
Ūdensapgāde (ŪA) Pļaviņu novadā (Sīkāk)
  •  Pēc faktiskā patēriņa vai normām
1,01 EUR/m3 + PVN
Kanalizācija - Pļaviņu novadā
  •  Pēc ūdens patēriņa
1,73 EUR/m3 + PVN
Asenizācija (Sīkāk)
  •  daudzdzīvokļu mājām izdevumus dala uz īpašumu skaitu
(1 mašīna = 3,6 m3)
33,71 EUR/3,6m3 + PVN

Atkritumu izvešana (Sīkāk)

  • daudzdzīvokļu mājās 

  • ģimenes mājās

(pēc faktiski izvestā daudzuma, dalot uz deklarēto personu skaitu)

22,24 EUR (ar PVN) par m3 


pēc faktiski izvestā daudzuma (minimālais tilpums 0,05 m3)

Apsaimniekošanas un uzturēšanas maksa (Sīkāk) Katrai mājai pēc sastādītās tāmes. Skatīt sīkāk.
Īres maksa

Ar 01.02.2016. pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu ir:

1. Labiekārtotam dzīvoklim – 0,12 EUR/m² mēnesī,

2. Daļēji labiekārtotam dzīvoklim – 0,08 EUR/m² mēnesī,

3. Dzīvoklim bez ērtībām – 0,04 EUR/m² mēnesī