190 gadu jubilejas dievkalpojums Gostiņu ev.lut. baznīcā