Aizkraukles koru apriņķa vokālo ansambļu skate - koncerts