Aktīva pēcpusdiena kopā ar JIC "Ideja" jauniešiem Pļaviņu bērnu bibliotēkā