ATCELTA! “Trio Momentum” un Pļaviņu Mūzikas skolas audzēkņu kopēja koncertprogramma