ATCELTS! “E-pakalpojumi sadzīvē” pasākums senioriem par digitālos iespēju izmantošanu ērtākai ikdienai (Digitālā nedēļa 2020)