Baltu vienotības dienas pasākums ar folkloras kopu “Āre”