Daces Ingrīdas Sakovičas simegrāfijas darbu izstāde