Grāmatu un novadpētniecības materiālu izstāde “Mākslinieks Aleksandrs Štrāls – grāmatu ilustrators”