Individuālās meistarklases pļaušanā ar rokas izkapti

Norises datums: 
20.06.2021 - 10:00
Norises vieta: 
Aiviekstes pagasta “Kalna Īvāni”

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 17. jūnijam zvanot 29508345!

Piesakoties meistarklasei, dalībnieki uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli un valstī noteikto ierobežojumu un nosacījumu Covid – 19 izplatības ierobežošanai ievērošanu, kā arī piekrīt, ka meistarklases laikā uzņemtās fotogrāfijas var tikt publicētas.

Meistarklases organizē un vada biedrība “Pļaviņu pļāvēji” ar Pļaviņu novada domes atbalstu.

Nolikums

 

Saskaņā ar 2021. gada 4. jūnijā noslēgto Sadarbības līgumu starp Pļaviņu novada pašvaldību un sporta klubu "Pļaviņu pļāvēji", sporta klubs "Pļaviņu pļāvēji" uzņemas pilnu atbildību par visu LR normatīvo aktu ievērošanu, tajā skaitā uz Meistarklašu norises brīdi valstī spēkā esošajiem ierobežojumiem un nosacījumiem Covid – 19 izplatības ierobežošanai. Atbildīgā kontaktpersona - Sarmīte Norvaiša (tel. Nr. 29508345).