Izglītības un kultūras jautājumu komitejas izbraukuma sēde