Jauniešu iniciatīvu centra „Ideja” sadarbības, sadraudzības pasākums