Lāčplēša dienas lāpu gājiens un aizsargdambja izgaismošana