Lasītāju klubiņa tikšanās. Saruna par R.Zētālera romānu “Viss mūžs”