Lasītāju klubiņš. Saruna par Ināres Eglītes dzejoļu krājumu “Kliedziens starp āboliem”