Lasītāju klubiņš. Saruna par J. Egles stāstu krājumu "Svešie"