Latvijas proklamēšanas gadadienai veltīts svinīgs pasākums