Lekcija vecākiem un skolotājiem “Vecāku līdzdalība un atbildība bērna mācību procesā”