Literāri muzikāla tikšanās ar dzejniecēm Andu un Elīnu Līcēm