Muzikālā izrāde bērniem ar līdzdarbošanos „Ku-Kū! Eju meklēt!”