Nekustamo īpašumu izsole

Norises datums: 
06.12.2018 -
09:30 līdz 11:00
Norises vieta: 
Sēžu zāle (5. kab.)
Sākums: 
09:30

Pļaviņu novada Pašvaldības īpašumu privatizācijas, atsavināšanas un zemes komisija izsludina atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamiem īpašumiem:

Adrese

Platība

Sākumcena, EUR

Augšupejošs solis, EUR

Nodrošinājums EUR

Izsoles laiks

Izsoles noteikumi

„Vecsiltmēni”,  Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads

2,16 ha  

2407,00

20,00

240,70

9.30

Izsoles noteikumi

Raiņa iela 70-1, Pļaviņas, Pļaviņu novads

29,67 m2

2741,00

50,00

274,10

10.00

Izsoles noteikumi

“Pilsdārziņi”, Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads

1,15 ha

3521,00

20,00

352,10

10.30

Izsoles noteikumi

„Mailītes”,  Aiviekstes pagasts, Pļaviņu novads

1,04 ha

2063,00

20,00

206,30

11.00

Izsoles noteikumi

Izsole notiek Pļaviņu novada domē Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, 2018. gada 6. decembrī.

Izsoles nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja ir ieskaitīts izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā.

Reģistrēšanās izsolei līdz 2018. gada 5. decembrim plkst. 15.00. (Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Pļaviņu novada domes kancelejā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās)

Reģistrācijas maksa: EUR 35,00.

Nekustamos īpašumus - zemes starpgabalus un dzīvokli var apskatīt un ar izsoles noteikumiem iepazīties pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 17.00 un piektdienās no plkst. 10.00 līdz 12.00, iepriekš piezvanot pa tālruni 65133855 (Pļaviņu novada dome) un norunājot tikšanās laiku.

Pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma – zemes starpgabala nomniekam un pierobežniekiem.

Pļaviņu novada domes Īpašumu nodaļa