Nodarbība projektā "Grāmatu starts" iesaistītajām ģimenēm