Parka labiekārtošanas talka Aiviekstes pagasta Kriškalnos