Pastaigu takas - “Citāds laiks, citāda egle”- otrais vilnis, atklāšana